Activiteiten en meedoen

Discriminatie tegengaan

Discriminatie betekent dat mensen onterecht een verschillende behandeling krijgen. Bijvoorbeeld vanwege geloof, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur of het hebben van een beperking. Voelt u zich door iemand gediscrimineerd? Spreek diegene erop aan. Ga voor hulp en advies naar een antidiscriminatiebureau. U kunt ook aangifte doen bij de politie.

Verschil in behandeling

Onderscheid maken hoeft niet altijd discriminatie te zijn. Iemand die discrimineert, maakt verschil op basis van kenmerken die er niet toe doen. Als iemand zonder rijbewijs solliciteert op een baan als vrachtwagenchauffeur en wordt afgewezen, dan is dat geen discriminatie. Het is wel discriminatie als iemand de baan niet krijgt omdat hij of zij moslim is of vrouw.

Discriminatie is in Nederland verboden. Dat staat in artikel 1 van de Grondwet. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. Dit kunt u doen wanneer u te maken krijgt met discriminatie:

Zeg er iets van

Wordt u gediscrimineerd of merkt u dat iemand anders gediscrimineerd wordt? Zeg er dan iets van. U kunt het volgende doen:

  • Spreek diegene aan op zijn of haar uitspraken en gedrag.
  • Doe dit bijvoorbeeld door verder te vragen: meen je dat serieus? Hoe kom je aan die informatie?
  • Probeer de ander aan het denken te zetten, dat werkt vaak beter dan er direct tegenin gaan.
  • Blijf zo rustig mogelijk.
  • Durft u de discussie niet aan? Dan kunt u laten zien dat u het er niet mee eens bent door weg te lopen. Zeg dan wel waarom u vertrekt.
  • Bent u getuige van discriminatie in een bedreigende situatie? Dan kunt u zich beter afzijdig houden, voor uw eigen veiligheid. U kunt zo'n incident wel melden. Dat kan eventueel ook anoniem.

Stopt het gedrag niet, dan kunt u het aankaarten bij degene die er iets aan kan doen: een trainer of coach, de leidinggevende, een leerkracht op school, de klachtencommissie binnen een organisatie.

Hulp van getuigen

Bent u het slachtoffer van discriminatie, dan is het verstandig dat u getuigen van het incident om u heen heeft. Noteer hun namen en telefoonnummers en vraag om hulp. Wilt u een geval van discriminatie melden bij de politie of bij een antidiscriminatiebureau? Dan is het prettig als u de verklaringen van eventuele getuigen kunt toevoegen aan uw melding.

Discriminatie op het werk

Discriminatie op het werk komt regelmatig voor. Meld het bij uw werkgever als u ziet of hoort dat het gebeurt. Als er binnen uw bedrijf een klachtenregeling is, kunt u daarin meer informatie vinden over het doen van een melding.

Weet u niet goed hoe u het aan moet pakken, dan kunt u iemand op uw werk in vertrouwen nemen, zoals uw leidinggevende of een vertrouwenspersoon. Ook kunt u advies inwinnen bij de personeelsafdeling, de ondernemingsraad of de vakbond.

Wordt uw melding of klacht niet goed opgepakt, dan kunt u de situatie melden bij het antidiscriminatiebureau.

Discriminatie melden bij het antidiscriminatiebureau

U kunt discriminatie melden bij het antidiscriminatiebureau bij u in de buurt. Melden heeft altijd zin! U krijgt van het antidiscriminatiebureau hulp en advies bij het oplossen van het probleem. Maar ook als u niet direct hulp nodig heeft, is melden zinvol. Elke melding biedt waardevolle informatie. Met uw melding helpt u ook voorkomen dat het anderen overkomt.

Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam
tel 020 - 638 55 51
discriminatie@mdra.nl

Aangifte doen of melden bij het College voor de Rechten van de Mens

Het antidiscriminatiebureau kan u ook adviseren over eventuele verdere stappen. U kunt bijvoorbeeld aangifte doen van discriminatie bij de politie. De dader kan dan worden vervolgd en wellicht gestraft.

Een andere mogelijkheid is een melding doen bij bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College kan beoordelen of u bent gediscrimineerd.