Activiteiten en meedoen

Burenhulp

Goed contact met de buren is belangrijk. Het vergroot het plezier om in uw wijk of buurt te wonen.

Elkaar een handje helpen

Een goede omgang met uw buren is ook erg handig. Want u kunt wat voor elkaar betekenen:

  • U haalt bijvoorbeeld een boodschapje voor uw oudere buurvrouw, terwijl zij uw kapotte broek herstelt.
  • Of u let op elkaars woning als u met vakantie bent.
  • Of uw buurman van een paar huizen verderop helpt u een paar keer per jaar met ramen wassen, omdat u dat zelf niet meer kunt door gezondheidsproblemen.

Deze kleine dingen zijn ook bekend onder de naam burenhulp. Dit is meestal vrijwillig. Ook zijn er organisaties die burenhulp stimuleren. Kijk eens onder af en toe een ander helpen voor meer informatie.

Coronahulp Uithoorn

De website Coronahulp Uithoorn is er voor Uithoornaars die iets willen betekenen voor iemand in hun buurt in tijden van corona. Bijvoorbeeld door een klusje te doen of de hond uit te laten. U kunt er zelf een oproep plaatsen om hulp aan te bieden. Of u reageert op een bestaande oproep.

Zorgen om de buren

Misschien vraagt u zich af of uw buren het nog wel zelfstandig redden. Bijvoorbeeld omdat uw buurman voor zijn zieke vrouw zorgt, maar zelf ook een dagje ouder wordt. Of omdat uw buurvrouw een alleenstaande moeder is en amper genoeg verdient om van rond te komen.

Dan kunt u helpen! Door zelf praktische hulp te bieden, maar ook door samen uit te zoeken waar uw buurman of buurvrouw terecht kan voor hulp en ondersteuning.

Misschien heeft uw buurman iets aan ondersteuning voor mantelzorgers. En misschien kunt u uw buurvrouw helpen door uit te kijken naar een betere baan. Of door uit te zoeken of ze in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Een onveilige situatie bij de buren

Het kan ook zijn dat u zich zorgen maakt om de gezondheid en veiligheid van uw buren: de woning is vervuild, het lijkt of ze zich verwaarlozen en soms hoort u hard geruzie en geschreeuw. Of misschien maakt u zich zorgen om de kinderen van de buren.

Buurtbeheer: samen de wijk verbeteren

In Uithoorn zijn er 3 groepen voor buurtbeheer. Deze groepen houden zich met van alles bezig binnen de wijk. U kunt er meepraten over de buurt, leuke activiteiten organiseren voor wijkbewoners en helpen om de buurt schoon te houden en op te knappen. Interesse? De groepen voor buurtbeheer zijn:

Zie ook