Opleiding en inburgering

Inburgeringsexamen

Om in te burgeren moet u Nederlands leren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Hierna doet u een examen: het inburgeringsexamen.

Volgens de Wet Inburgering moeten nieuwkomers in Nederland binnen 3 jaar het inburgeringsexamen halen. Minderjarige kinderen hoeven dit examen niet te doen. Inburgeren kost geld. Dit moet u zelf regelen via DUO. Voor meer infomatie kunt u kijken op inburgeren.nl.

Inburgeren verplicht?

Inburgering is meestal verplicht als u uit een land buiten Europa komt. Maar er zijn uitzonderingen. Op de website van de Rijksoverheid kunt u nalezen wie er moet inburgeren.

Inburgeringsexamen of Staatsexamen

Wilt u inburgeren? Dan moet u slagen voor 1 van deze 2 examens:

Het staatsexamen is handig als u in Nederland wilt werken of studeren. U leert dan Nederlands op een hoger niveau. Werd u na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig? Dan moet u naast het staatsexamen nog 2 examens doen: het examen Kennis van de Nederlandse maatschappij en het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Op Inburgeren.nl vindt u uitgebreide informatie over inburgeren.

Binnen 3 jaar

U moet het inburgeringsexamen binnen 3 jaar halen. Lukt dit niet, dan kunt u een boete krijgen. In sommige gevallen kunt meer tijd krijgen, bijvoorbeeld als u:

  • wel uw best hebt gedaan, maar het examen niet hebt gehaald
  • ziek bent geweest
  • een kind heeft gekregen
  • niet goed kunt lezen en schrijven.

Op Inburgeren.nl leest u er meer over.

Examen doen vanuit het buitenland

Komt u naar Nederland om bij uw partner te wonen? Dan moet u in uw eigen land een examen maken. Dit is het basisexamen inburgering. U kunt het maken op de Nederlandse ambassade of het consulaat, via de computer. Op de website Naarnederland.nl vindt u lesmateriaal waarmee u zich kunt voorbereiden op het examen.

Haalt u het examen, dan krijgt u een machtiging voorlopig verblijf (mvv). Daarmee kunt u naar Nederland reizen. In Nederland moet u dan een tweede inburgeringsexamen afleggen.

Wie betaalt het inburgeringsexamen?

U moet uw inburgering zelf betalen. U kunt geld lenen van DUO om een inburgeringscursus en taalcursus mee te betalen. U vindt er meer informatie over op Inburgeren.nl.