Formulieren invullen, kinderen helpen met huiswerk, een bijsluiter van medicijnen lezen… Heeft u daar moeite mee? U bent niet de enige. In Nederland heeft ongeveer 1 op de 9 mensen moeite met lezen en schrijven. Maar er zijn allerlei manieren om beter Nederlands te leren!

Taalhuis Uithoorn

Iedereen die beter Nederlands wil leren spreken, lezen en/of schrijven kan zich melden bij het Taalhuis. Taalvrijwilligers staan klaar, ondersteund met kennis en methodes om met een taalvrager aan de slag te gaan. Lessen zijn te volgen in groepsverband of in een 1 op 1 situatie, op verschillende plekken in Uithoorn, bijvoorbeeld de bibliotheek. Overdag en ook ’s avonds. Deze lessen zijn gratis.

Activiteiten van het Taalhuis:

  • 1 op 1 begeleiding
  • Groepslessen
  • Taalkamer

Voor wie?

Het Taalhuis biedt ondersteuning aan alle laaggeletterden woonachtig in de gemeente Uithoorn.

Informatie en/of aanmelden:

Uithoorn: het is belangrijk dat u zich eerst meldt via taalhuisuithoorn@stdb.nl. Of u kunt bellen met Claudia Prange of Nici Sonderman via 0297-230280. Zij gaan samen met u op zoek naar het beste traject. U kunt ook binnenlopen bij de bibliotheek aan de Dorpsstraat 43 in Uithoorn.

Oefenen

Door thuis te oefenen leert u sneller.

Op internet zijn programma’s te vinden waarmee u de Nederlandse taal kunt oefenen. Kijk eens op:

Meedoen aan een leesclub

Er zijn leesclubs of leeskringen waar in een langzaam tempo wordt gelezen. Vraag daar eens naar bij uw bibliotheek.

Bibliotheek

Veel lezen helpt ook. Bibliotheken hebben vaak een speciale collectie met boeken in makkelijke taal.

Studieboeken Nederlands voor inburgering

In de bibliotheek kunt u boeken lenen waaruit u Nederlands kunt leren, als voorbereiding op uw inburgeringsexamen.

Cursussen en activiteiten

Er zijn verschillende soorten cursussen om (beter) Nederlands te leren.

Taalhuis Uithoorn biedt cursussen voor mensen die van huis uit al Nederlands spreken, maar die de taal beter willen leren. Bijvoorbeeld beter schrijven, lezen of omgaan met de computer.

Het Taalhuis biedt ook cursussen voor mensen die nog geen of weinig Nederlands spreken, omdat ze van huis uit een andere taal spreken. LET OP: moet u Nederlands leren omdat u moet inburgeren? Dan moet u niet bij het Taalhuis zijn maar bij andere cursusaanbieders. U leest er meer over op de pagina 'Leren voor het inburgeringsexamen'.

Kijk voor meer informatie op de website van het Taalhuis.

Volwassenenonderwijs

Cursussen Nederlands en inburgering worden vaak aangeboden via het volwassenenonderwijs.

Hulpaanbod

Nederlands leren (voor anderstaligen)

Nederlandse inburgeringslessen

Voorbereiding voor het inburgeringsexamen of staatsexamen NT2. 

Inburgeringscursus

Nederlandse inburgeringslessen

Voorbereiding voor het inburgeringsexamen of staatsexamen NT2. 

Alle cursussen Nederlands

Verbetering van de Nederlandse taal

Nederlandse Taalles voor alle taalniveaus

Organisaties

Bibliotheek

Bibliotheek Uithoorn - Vestiging Uithoorn

 0297-56 49 25 amstelland-bibliotheken.nlDorpsstraat 431421ASUithoorn

Bibliotheekservice Passend Lezen

 070-33 81 500 passendlezen.nlZuid-Hollandlaan 72596AL's-Gravenhage

Vergelijk hulpaanbod