Opleiding en inburgering

Rekenen

Heeft u moeite met rekenen? U bent niet de enige. Er zijn meer volwassenen die dat lastig vinden. Beter leren rekenen kan u enorm helpen in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld bij geld wisselen aan de kassa, inkomsten en uitgaven berekenen of maten en gewichten gebruiken bij het koken. Op deze pagina vindt u tips.

Rekenvaardigheid verbeteren bij het Taalhuis

Taalhuis Uithoorn (www.taalhuisuithoorn.nl) biedt ondersteuning bij het verbeteren van rekenvaardigheden. U kunt zich aanmelden via taalhuisuithoorn@stdb.nl of bellen met Claudia Prange of Nici Sonderman, 0297 230280.

Oefenen op de computer

Op internet zijn programma’s te vinden waarmee u kunt oefenen met rekenen. Kijk bijvoorbeeld eens op:

Volwassenenonderwijs

Cursussen rekenen worden vaak aangeboden via het volwassenenonderwijs.

Zie ook
In de bibliotheek
Organisaties