Opvoeding en gezin
 

Opvang en wonen voor kinderen met een beperking

Dagopvang, logeren of ergens anders wonen. Als de zorg voor een kind met een beperking thuis niet voldoende is.