Voor kinderen met een beperking, die niet naar school kunnen gaan, is vaak speciale dagopvang nodig.

Uw kind kan naar:

  • Reguliere kinderopvang
  • Een dagbestedingscentrum of zorgboerderij
  • Een medisch kinderdagverblijf (MKD)
  • Een kinderdagcentrum (KDC) of orthopedagogisch dagcentrum

Reguliere kinderopvang

Sommige organisaties vangen kinderen met een beperking én kinderen zonder beperking op. Dit heeft voordelen. De opvang is bijvoorbeeld vaak dichter bij huis.

U kunt eens kijken wat voor kinderopvang er is in uw buurt. Kijk hiervoor eens bij het overzicht van organisaties voor kinderopvang. En van de verschillende soorten opvang die zij aanbieden: het hulpaanbod. U kunt bij deze organisaties navragen of uw kind welkom is. Let wel: het is toegestaan voor reguliere kinderopvang om kinderen met een beperking te weigeren.

Dagbesteding

Dagbesteding is een zinvolle invulling van de tijd van uw kind. Dit kunt u zelf organiseren of met behulp van vrijwilligers. Het kan ook plaatsvinden bij een dagbestedingscentrum waar uw kind naartoe gaat om dagactiviteiten te doen. Zo leert uw kind bijvoorbeeld hoe hij boodschappen moet doen. Maar ook hoe hij geld moet pinnen of hoe hij met het openbaar vervoer kan reizen. Uw kind kan op de dagbesteding ook knutselen, schilderen, timmeren of handwerken. Soms is er een cursus om te leren koken. Bekijk alle dagbesteding.

Een speciale vorm van dagbesteding is de zorgboerderij. Uw kind helpt mee met het verzorgen van de dieren of met het tuinieren.

Dagcentrum

Voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige handicap zijn er kinderdagcentra (KDC). Dit heet ook wel een 'orthopedagogisch dagcentrum' of kinderdienstencentrum.

In het kinderdagcentrum verblijven kinderen overdag. Ze krijgen er activiteiten aangeboden die aansluiten op hun mogelijkheden. Denkt u maar aan snoezelen, muziek, knutselen, buiten zijn. Afhankelijk van de beperking van uw kind kunnen medewerkers van een kinderdagcentrum uw kind leren zelfstandiger te worden. Bijvoorbeeld bij het eten en het aan- en uitkleden.

Medisch kinderdagverblijf

Kinderen van ongeveer 2 maanden tot 7 jaar oud met een ontwikkelingsachterstand kunnen terecht op een medisch kinderdagverblijf (MKD).

Het doel van het verblijf in een MKD is uit te zoeken wat er met uw kind aan de hand is. De vertraagde ontwikkeling kan allerlei oorzaken hebben: bijvoorbeeld een handicap of ziekte, spanningen in het gezin, of een stoornis, zoals ADHD of autisme. De oorzaak kan op het MKD worden vastgesteld. Daarna wordt een behandelplan gemaakt. Kinderen blijven gemiddeld een jaar op een MKD. Daarna gaan ze naar een gewone school of het speciaal onderwijs.

Sommige kinderen gaan enkele dagdelen per week naar een MKD, anderen de hele week. In sommige medisch kinderdagverblijven kunnen kinderen ook tijdelijk wonen.

Behandeling, verzorging en verpleging tijdens de dagopvang

In zowel het MKD als het kinderdagcentrum werken verschillende hulpverleners en behandelaars die uw kind verder kunnen helpen in zijn of haar ontwikkeling. Uw kind kan bijvoorbeeld hulp krijgen van een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en orthopedagoog. Heeft uw kind verpleging nodig, dan is dit ook voorhanden.

U kunt zelf ook terecht bij de medewerkers van het MKD of kinderdagcentrum voor adviezen en tips over de opvoeding van uw kind.

Opvang buiten schooltijd of in het weekend

Kinderdagcentra bieden vaak ook dagopvang aan buiten schooltijden en in het weekend. Soms kunnen kinderen die van het speciaal onderwijs komen, daar ook terecht. Voor weekendopvang kunt u ook kijken naar een logeerhuis waar uw kind af en toe heengaat.

Jeugdhulp aanvragen

De dagbesteding, ondersteuning en begeleiding van uw kind worden vergoed vanuit de Jeugdwet. Om dit te regelen kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket in Uithoorn.

Op de website Ik zoek jeugdhulp kunt u zien welke organisaties een contract hebben met de gemeente Uithoorn en wat voor hulp zij aanbieden.

De zorg voor kinderen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit geldt alleen in een heel klein aantal gevallen. Namelijk als uw kind blijvend de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig heeft.

Hulpaanbod

Kinderopvang algemeen

Kinderdagverblijf

Kinderopvang Speel-Inn Uithoorn biedt opvang voor kinderen van 0...

Kinderdagverblijf

Kinderopvang Speel-Inn de Blokkendoos Uithoorn biedt opvang...

Voorschoolse Educatie

Op de peuteropvang werken wij met het VVE programma Uk & Puk....

Dagopvang jeugd

de Houtstek

Een deskundige werkbegeleider helpt je bij het werk dat je wilt...

Vorm op maat

In overleg wordt zorg op maat geleverd. De grafische werkplaats...

Organisaties

Kinderopvang algemeen

Kinderopvang "Kwebbels"

 06-83 23 78 58 gastouderopvangkwebbels.nlIrislaan 421424CMDe Kwakel

kinderopvang Solidoe - kdv Matroos

 0297-53 20 60 solidoe.nlEendracht 51423DZUithoorn

kinderopvang Solidoe - KDV Baloe

 0297-53 00 90 solidoe.nlHerman Gorterhof 11422JPUithoorn

Medisch kinderdagverblijf of kinderdagcentrum

MOC 't Kabouterhuis locatie Uithoorn

 0297-81 00 60 kabouterhuis.nlRandhoornweg 311422WXUithoorn

Speciale buitenschoolse opvang De Dolfijn

 0297-35 38 72 onstweedethuis.nlHelene Swarthlaan 41422KGUithoorn

Ons Tweede Thuis De Lotusbloem Kinderdagcentrum

 0297-35 38 72 onstweedethuis.nlApollostraat 661431WTAalsmeer

Zorgboerderij voor kinderen met een beperking

Poldersport Werkproject

 0297-35 38 72 onstweedethuis.nlBoterdijk 911424NDDe Kwakel

Stichting Landzijde

 0299-47 41 18 landzijde.nlStationsweg 361441EJPurmerend

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod