Opvoeding en gezin

Professionele hulp bij de verzorging van een kind met een beperking

Als u het niet redt om de verzorging en verpleging van uw kind helemaal zelf te doen, kunt u een beroep doen op verschillende diensten en voorzieningen.

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging is hulp bij het opstaan, wassen, douchen, aankleden, eten, naar het toilet gaan, naar bed gaan, en dergelijke. Persoonlijke verzorging kan op verschillende manieren geregeld en vergoed worden.

Heeft uw kind verzorging nodig vanwege een medische aandoening? Dan vergoedt de zorgverzekeraar de verzorging die uw kind thuis krijgt. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij de verzorging van een stoma of bij het innemen van medicijnen. U kunt deze ‘geneeskundige verzorging’ regelen via een thuiszorgorganisatie, die u zelf benadert.

Soms heeft een kind hulp bij verzorging nodig vanwege gedragsproblemen, een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking. Een kind moet bijvoorbeeld leren zichzelf aan te kleden en heeft daarbij hulp nodig. Dit soort ‘begeleidende verzorging’ kunt u regelen via de gemeente. U kunt bij uw gemeente terecht voor jeugdhulp.

Persoonlijke verzorging kan ook een onderdeel zijn van Wlz-zorg, als uw kind langdurige zorg en toezicht nodig heeft.

Weet u niet welk loket er verantwoordelijk is voor uw zorg? Neem dan contact op met het Meldpunt Juiste Loket.

Verpleging

Verpleging is hulp bij het geven van medicijnen, verzorgen van een wond, een stoma of een katheter, het verzorgen van sondevoeding, en dergelijke. Maar ook het geven van instructie over het zelf geven van een injectie.

Verpleegkundige hulp krijgt uw kind thuis van een thuiszorgorganisatie. U kunt hiervoor wijkverpleging aanvragen.

Opvang in een instelling

Als u de verzorging van uw kind niet meer zelf kunt doen, kunt u ervoor kiezen uw kind naar een instelling voor kinderen met een beperking te laten gaan. Dit kan voor korte of langere tijd. Het kan al een hele verlichting zijn als uw kind overdag naar een dagopvang gaat.

Meer over:

Hulp bij het huishouden

Bent u vanwege de beperking van uw thuiswonende kind zoveel tijd kwijt aan zijn verzorging, dat u niet toekomt aan huishoudelijk werk? Dan kunt u in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp.

U kunt hulp bij het huishouden aanvragen bij het Sociaal Loket van de gemeente Uithoorn.

Dubbele kinderbijslag

Heeft u hoge kosten voor de verzorging van uw gehandicapte kind, dan komt u misschien in aanmerking vooor dubbele kinderbijslag.

Persoonsgebonden budget (pgb)

U kunt voor verschillende vormen van zorg een persoonsgebonden budget aanvragen. U kunt daarmee zelf een zorgaanbieder uitzoeken die de zorg levert. Wel moet u eerst een indicatie of beschikking hebben, voordat u eventueel een pgb kunt aanvragen. Meer over het pgb.