Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een document dat u gebruikt als bewijs van goed gedrag. Een VOG is verplicht voor sommige functies. Bijvoorbeeld wanneer u gaat werken met kwetsbare mensen of met kinderen. Daarom heeft u soms voor vrijwilligerswerk ook een VOG nodig.

U krijgt de VOG wanneer u geen strafbare feiten heeft gepleegd, die een bezwaar kunnen zijn voor het werk.

Justis is de organisatie die de VOG afgeeft. Er zijn 3 manieren om een VOG aan te vragen:

1. Digitaal een VOG aanvragen

De organisatie die van u een VOG vraagt, zet de aanvraag digitaal voor u klaar. Vraag uw organisatie of dit het geval is. U ontvangt een link in uw e-mail waarmee u de VOG online kunt aanvragen. U logt hiervoor in met DigiD en u betaalt met iDeal. Dat is een veilige betaalmethode op internet.

Hierna behandelt Justis uw aanvraag.

2. VOG aanvragen via de gemeente

U krijgt het aanvraagformulier van de organisatie die van u een VOG vraagt. U moet het formulier zelf invullen en inleveren bij de gemeente.

Op de website van de gemeente kunt u nalezen hoe u het formulier kunt inleveren. Bij het inleveren van de aanvraag moet u uw identiteitsbewijs laten zien en de kosten van de aanvraag betalen. De gemeente stuurt het formulier door naar Justis.

Kan de werkgever het formulier niet aanleveren, dan kunt u het formulier zelf downloaden op de website van Justis en inleveren bij de gemeente.

3. Een VOG aanvragen via Justis

Staat u niet ingeschreven bij een gemeente, dan kunt u de VOG direct bij Justis aanvragen.

Een VOG voor vrijwilligerswerk

Ook vrijwilligersorganisaties kunnen een VOG aanvragen voordat zij vrijwilligers aannemen.

Een voorbeeld: als iemand zich aanmeldt als vrijwilliger in een kringloopwinkel, kan de vrijwilligersorganisatie via een VOG bekijken of hij in het verleden bijvoorbeeld winkeldiefstallen heeft gepleegd. Als dit zo is, krijgt diegene geen VOG en is de kans groot dat hij niet als vrijwilliger aan de slag kan in de kringloopwinkel.

Gratis VOG

Gaat u als vrijwilliger met kwetsbare mensen werken, dan kunt u in sommige gevallen een gratis VOG krijgen. Bijvoorbeeld als u vrijwilligerswerk doet voor minderjarigen, mensen met een beperking of mensen met schulden. U krijgt deze gratis VOG via de organisatie waar u voor gaat werken. Een van de voorwaarden is dat het gaat om een organisatie die voor het grootste gedeelte draait op vrijwilligers, bijvoorbeeld een speeltuinvereniging of organisatie voor vrijwillige thuishulp.

Vrijwilligersorganisaties die een gratis VOG willen verstrekken, moeten zich hiervoor eerst aanmelden. Meer informatie voor organisaties staat op Gratisvog.nl.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod