Werk, geld en uitkering

Redenen die leiden tot ontslag

Er zijn bepaalde redenen waarom uw werkgever u wel of niet mag ontslaan.

Geldige ontslagredenen

Uw werkgever kan u om de volgende redenen ontslaan.

  • Bij een reorganisatie, verhuizing, sluiting van het bedrijf of andere bedrijfseconomische redenen.
  • Als u niet functioneert of niet geschikt bent voor uw werk. Uw werkgever heeft u dit al verschillende keren in een beoordelings- of functioneringsgesprek gemeld en u de tijd gegeven beter te gaan functioneren.
  • Bij een onherstelbaar conflict tussen u en uw werkgever.
  • Als u langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt bent.
  • Als u beiden akkoord gaat met het ontslag.
  • Als u gewetensbezwaren heeft tegen bepaalde werkzaamheden en uw werkgever u geen ander werk kan bieden.
  • Als uw gedrag daartoe aanleiding geeft: dit is het geval bij diefstal, fraude, mishandeling, bedreiging, dronkenschap op het werk, grove belediging of seksuele intimidatie.