Woningaanpassingen kunnen ervoor zorgen dat u langer in uw eigen huis kunt blijven wonen. Als u een woningaanpassing niet zelf kunt regelen, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket van de gemeente Uithoorn om een melding van uw hulpvraag te doen.

Wanneer de gemeente een woningaanpassing voor u regelt of vergoedt, dan heet dit ook wel een 'woonvoorziening'.

Het keukentafelgesprek

Doet u een melding bij de gemeente voor ondersteuning uit de Wmo, dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. Dit wordt ook wel het keukentafelgesprek genoemd.

Tijdens het gesprek bespreekt u samen met de klantmanager van het Sociaal Loket uw situatie. de klantmanager van het Sociaal Loket gaat na wat er mogelijk is en bekijkt of u voldoet aan de voorwaarden voor een aanpassing aan uw woning. U krijgt uiteindelijk te horen of uw verzoek is goedgekeurd.

Om u goed voor te bereiden op dit gesprek, kunt u de tips lezen.

Vergoeding woningaanpassingen

De gemeente vergoedt alleen de goedkoopste oplossing die past bij uw probleem. Soms mag u een duurdere aanpassing kiezen, als u daarvoor zelf bijbetaalt.

Besluit de gemeente dat u in aanmerking komt voor een vergoeding dan zijn er 2 mogelijkheden: zorg in natura of een persoonsgebonden budget. Bij zorg in natura regelt de gemeente de aanpassing voor u. Sommige woonvoorzieningen (bijvoorbeeld de traplift) krijgt u in bruikleen.

Bij persoonsgebonden budget krijgt u een maximumbedrag dat u kunt besteden bij de aanschaf van woningaanpassingen.

Voor aanpassingen in uw vakantiewoning of caravan krijgt u geen vergoeding vanuit de Wmo.

Algemeen verkrijgbare aanpassing niet vergoed

Aanpassingen die u ook tegen een redelijke prijs bij een bouwmarkt kunt kopen, worden vaak niet vergoed door de gemeente. Denk aan wandbeugels, een verhoogd toilet of een hendelmengkraan. Vraag bij uw gemeente na welke aanpassingen vergoed worden.

Eigen bijdrage

Voor woningaanpassingen moet u een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage wordt berekend en geïnd via het CAK. Is de aanpassing voor een kind onder de 18, dan kan een eigen bijdrage worden gevraagd aan de ouders.

Voor mensen met een indicatie voor Wlz-zorg geldt geen eigen bijdrage voor woningaanpassingen.

Techniek in huis via zorgverzekeraar of Wmo

Wilt uw huis aanpassen met technische hulpmiddelen? Bijvoorbeeld een systeem om op afstand de deur te openen of het licht aan te doen, of een alarmknop? Bekijk dan eerst of u dit via de zorgverzekering kunt regelen. De zorgverzekering vergoedt dit soort oplossingen als er een medische reden voor is. Lees er meer over in het artikel over uw huis automatiseren.

De gemeente kan dit soort oplossingen in uitzonderlijke gevallen vergoeden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Verhuizen

Mensen met een lichamelijke of psychosociale beperking kunnen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in aanmerking komen voor een geschikte (aangepaste) woning. Dit kan alleen als blijkt dat verhuizen naar een al aangepaste woning een betere oplossing voor u is dan het aanpassen van de woning waar u nu in woont. De gemeente beoordeelt dit. Het kan ook zijn dat u in aanmerking komt voor verhuizing naar een huis dat nog niet is aangepast, maar dat wel goedkoper en gemakkelijker is aan te passen dan het huis waar u nu in woont.

U kunt contact opnemen met het Sociaal Loket om navraag te doen naar de mogelijkheden. Blijkt dat verhuizen naar een andere (aangepaste) woning inderdaad de meest geschikte oplossing voor u is? Dan gaat de klantmanager van het Sociaal Loket in samenwerking met woningcorporatie Eigen Haard op zoek naar een geschikte woning.

Verhuiskostenvergoeding

Moet u vanwege een beperking naar een aangepaste woning verhuizen? Dan kunt u misschien een verhuiskostenvergoeding krijgen van de gemeente.

Hiervoor gelden wel voorwaarden. U kunt met de gemeente bespreken of u in aanmerking komt voor een verhuiskostenvergoeding. Het beste kunt u ruim voor de verhuizing contact opnemen met het Sociaal Loket.

Woningaanpassingen in een huurhuis

Woont u in een huurhuis? Dan kunt u ook woningaanpassingen aanvragen bij de gemeente. Het is wel verstandig uw verhuurder hierover te informeren. Beslist de gemeente dat u een aanpassing krijgt, dan heeft u echter geen toestemming nodig van de verhuurder. De verhuurder mag wel meepraten.

U kunt de aanpassing zelf uitvoeren, of dit door de gemeente laten doen. U hoeft de aanpassing niet te verwijderen als u verhuist.

Woont u in een sociale huurwoning van woningcorporatie Eigen Haard? Dan kunt u voor sommige woningaanpassingen bij hen terecht. Op de website van Eigen Haard vindt meer informatie.

Extra huurtoeslag

Woont u in een aangepast huurhuis, dan mag de verhuurder daarvoor extra huur rekenen. Als u in een aangepast huis woont, kunt u meer huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Korting op aanpassing

In sommige gevallen is het mogelijk om een korting voor woningaanpassingen te krijgen. Zo geven sommige ouderenbonden of ledenverenigingen van thuiszorgaanbieders kortingen op producten of klusdiensten.

Tip: vraag aanpassing op tijd aan

Doe op tijd een melding bij de gemeente, als u denkt dat u een woningaanpassing nodig heeft. Er gaat tijd overheen voordat u weet of u de aanpassing daadwerkelijk krijgt.

Als u een aanpassing alvast zelf koopt of laat aanbrengen, krijgt u achteraf geen vergoeding van de gemeente.

Hulpaanbod

Woningaanpassing

Scootersafe

Het straatbeeld in Nederland wordt in toenemende mate bepaald door...

Wandbescherming

Medical Care Solutions heeft een uitgebreid assortiment...

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod