Bent u door ouderdom, ziekte of een beperking zelf niet in staat om huishoudelijk werk te doen? En is er niemand die de taken kan overnemen? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket om Hulp bij het Huishouden te vragen.

Keukentafelgesprek

Heeft u een melding gedaan bij het Sociaal Loket? Dan wordt u waarschijnlijk uitgenodigd voor een keukentafelgesprek. Dit gesprek voert u met een klantmanager van het Sociaal Loket. U bespreekt wat u nog wel kan en wat niet meer lukt in het huishouden.

Na het gesprek beoordeelt de gemeente of u voor Hulp bij het Huishouden in aanmerking komt. Wanneer er bij u thuis iemand is die de huishoudelijke taken nog wel kan doen, komt u niet in aanmerking voor Hulp bij het Huishouden.

Wilt u weten hoe u zich kunt voorbereiden op het keukentafelgesprek? Lees dan de tips.

Voorliggende voorzieningen

Meestal zijn er laagdrempelige oplossingen voor uw probleem. Zo’n oplossing heet een ‘voorliggende voorziening’. Samen met u bekijkt de gemeente alle mogelijkheden. Bijvoorbeeld een boodschappendienst, klussendienst, kinderopvang of maaltijdservice, in plaats van hulp van de thuiszorg.

In natura of met pgb

Soms lukt het niet om het probleem op een laagdrempelige manier op te lossen. Dan kan de gemeente voor u Hulp bij het Huishouden organiseren. Dit kan op 2 manieren:

1. U krijgt thuiszorg via een organisatie waar de gemeente een contract mee heeft. De gemeente betaalt en regelt deze hulp direct met de organisatie. Dit heet ook wel zorg in natura.

2. U huurt zelf een huishoudelijke hulp in. Deze betaalt u met het persoonsgebonden budget (pgb) dat u van de gemeente krijgt. Met een pgb kunt ook hulp inkopen bij een persoon of organisatie waarmee de gemeente geen contract heeft afgesloten.

Eigen bijdrage

De gemeente vraagt voor Hulp bij het Huishouden een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte van de eigen bijdrage.

Vraag tijdens het keukentafelgesprek altijd om meer informatie over de eigen bijdrage, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Diensten Thuis: extra uren huishoudelijke hulp

Met Diensten Thuis kunnen extra uren hulp bij het huishouden worden ingezet. Bijvoorbeeld voor het doen van boodschappen (eventueel onder begeleiding), een grote schoonmaak of de wasverzorging. Dit is er voor:

  • Mensen die huishoudelijke hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Mensen die mantelzorger zijn voor een naaste met een chronische aandoening of beperking. U moet hiervoor ingeschreven staan bij Mantelzorg en Meer. Inschrijven kan via de website van Mantelzorg en Meer.

Voldoet u aan de voorwaarden dan kunt u zelf met uw zorgaanbieder afspraken maken over de extra uren. U betaalt per uur 5 euro aan uw zorgaanbieder. De gemeente legt de resten van de kosten bij. U kunt maximaal 2 uur per week hulp bij het huishouden inkopen via Diensten Thuis.

Hulpaanbod

Hulp bij het huishouden

Tzorg Contract met de gemeente

Hulp bij het Huishouden 1

Alle werkzaamheden met uitzondering van die zaken waarbij het gaat...

Tzorg Contract met de gemeente

Hulp bij het Huishouden 2

Alle werkzaamheden met uitzondering van die zaken waarbij het gaat...

Axxicom Thuishulp Contract met de gemeente

Hulp bij bij het huishouden

Axxicom Thuishulp verzorgt de huishoudelijke werkzaamheden ter...

Organisaties

Hulp bij het huishouden

Uwassistent - Amsterdam & Amstelveen

 06-37 47 09 51 uwassistent.nl

Axxicom Thuishulp

 088-29 87 474 axxicom.nlKarel Doormanweg 43115JDSchiedam

Tzorg - Amsterdam

 088-00 25 500 tzorg.nlHettenheuvelweg 4-61101BNAmsterdam

Thuiszorginstelling

Wijkzorg de Posthoorn

 06-46 39 303 amstelringwijkzorg.nlKarel van Manderhof 191422BXUithoorn

Wijkzorg - team Zijdelwaard

 06-22 27 84 04 Wiegerbruinlaan 291422CBUithoorn

Amstelring - Wijkzorgteam Zijdelhof Uithoorn

 020-75 60 000 amstelring.nlBilderdijkhof 11422DTUithoorn

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod