Crisisopvang is er voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen en snel onderdak nodig hebben.

Crisisopvang

Heeft u geen onderdak? Kunt u verder nergens terecht? De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die snel hulp nodig hebben en niet thuis kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij:

 • een psychische crisis
 • relatieproblemen
 • mishandeling
 • rouw
 • financiële problemen

Iemand kan dan tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum. Een hulpverlener kan u aanmelden voor een plek in de crisisopvang. Heeft u al hulp, dan kunt u terecht bij uw huidige hulpverlener. Anders kunt u een afspraak maken bij uw huisarts of contact opnemen met het Sociaal Loket om dit te bespreken.

Crisisdienst bij psychische problemen

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Heeft u al hulpverlening, neem dan contact op met uw hulpverlener. Vaak zijn er dan al afspraken gemaakt over wat er moet gebeuren bij een crisis.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, dan kunt u contact opnemen met:

 • Veilig Thuis (telefoonnummer 0800 - 2000)
 • uw eigen huisarts
 • uw eigen hulpverlener (wanneer u al hulp heeft).

U kunt ook 's ochtends tussen 9 en half 11 telefonisch contact opnemen met het Sociaal Loket voor vragen over jeugdhulp.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
 • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
 • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
 • het maken van een plan om contacten te herstellen.

Organisaties

Huisarts

Noor - De Waver, huisartsen

 0297-56 18 13 uhac.nlKoningin Máximalaan 301421LCUithoorn

Santing - Huisartsenpraktijk J.K.

 0297-56 93 02 uhac.nlKoningin Máximalaan 301421LCUithoorn

Borstlap - Huisartsenpraktijk F.

 0297-56 63 53 uhac.nlKoningin Máximalaan 301421LCUithoorn

Vergelijk hulpaanbod