Wonen en huishouden

Woningaanpassingen regelen via de gemeente

Woningaanpassingen kunnen u misschien helpen om veilig gebruik te blijven maken van uw woning. Als u dit niet zelf kunt regelen, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket van de gemeente Uithoorn om een melding van uw hulpvraag te doen.

Wanneer de gemeente een woningaanpassing voor u regelt of vergoedt, dan heet dit ook wel een 'woonvoorziening'.

Het keukentafelgesprek

Doet u een melding bij de gemeente voor ondersteuning uit de Wmo, dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. Dit wordt ook wel het keukentafelgesprek genoemd.

Tijdens het gesprek bespreekt u samen met de klantmanager van het Sociaal Loket uw situatie. de klantmanager van het Sociaal Loket gaat na wat er mogelijk is en bekijkt of u voldoet aan de voorwaarden voor een aanpassing aan uw woning. U krijgt uiteindelijk te horen of uw verzoek is goedgekeurd.

Om u goed voor te bereiden op dit gesprek, kunt u de tips lezen.

Vergoeding woningaanpassingen

De gemeente vergoedt alleen de goedkoopste mogelijkheden. Soms mag u een duurdere aanpassing kiezen, als u daarvoor zelf bijbetaalt.

Besluit de gemeente dat u in aanmerking komt voor een vergoeding dan zijn er 2 mogelijkheden: zorg in natura of een persoonsgebonden budget. Bij zorg in natura regelt de gemeente de aanpassing voor u. Sommige woonvoorzieningen (bijvoorbeeld de traplift) krijgt u in bruikleen.

Bij persoonsgebonden budget krijgt u een maximumbedrag dat u kunt besteden bij de aanschaf van woningaanpassingen.

Voor aanpassingen in uw vakantiewoning of caravan krijgt u geen vergoeding vanuit de Wmo.

Algemeen verkrijgbare aanpassing niet vergoed

Aanpassingen die u ook tegen een redelijke prijs bij een bouwmarkt kunt kopen, worden vaak niet vergoed door de gemeente. Denk aan wandbeugels, een verhoogd toilet of een hendelmengkraan. Vraag bij uw gemeente na welke aanpassingen vergoed worden.

Vergoeding voor huistechniek (domotica)

Bepaalde zorgondersteunende techniek valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld personenalarmering. Apparatuur die het wonen makkelijker maakt, heet ook wel 'domotica'.

U heeft hiervoor dan wel een medische indicatie nodig. In aanvullende verzekeringen zijn soms nog meer opties opgenomen. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.

In sommige gevallen kan de gemeente technologie in huis ook vergoeden vanuit de Wmo. Bijvoorbeeld apparatuur voor het op afstand bedienen van ramen, deuren en gordijnen.

Eigen bijdrage

Voor woningaanpassingen moet u een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage wordt berekend en geïnd via het CAK. Is de aanpassing voor een kind onder de 18, dan kan een eigen bijdrage worden gevraagd aan de ouders.

Voor mensen met een indicatie voor Wlz-zorg geldt geen eigen bijdrage voor woningaanpassingen.

Verhuizen

Mensen met een lichamelijke of psychosociale beperking kunnen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning in aanmerking komen een adequate (aangepaste) woning.
Als men in aanmerking komt voor verhuizen naar een adequate woning gaat de Wmo consulente in samenwerking met Eigen Haard op zoek naar een geschikte woning voor betrokkene.
Tevens kan men op grond van de verhuisindicatie eventueel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten.


Contactgegevens
Wet maatschappelijke ondersteuning via het Sociaal Loket
Contact kan zowel telefonisch als middels een bezoek opgenomen worden tijdens de openingstijden van het Sociaal Loket. Telefonisch op alle werkdagen van 9.00 uur tot 10.30 uur. Inloopspreekuur op woensdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur.


Gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
T. 0297 513 111

sociaal loket

 

Verhuiskostenvergoeding

Moet u vanwege een beperking naar een aangepaste woning verhuizen? Dan kunt u misschien een verhuiskostenvergoeding krijgen van de gemeente.

Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. U kunt met de gemeente bespreken of u in aanmerking komt voor een verhuiskostenvergoeding. Het beste kunt u ruim voor de verhuizing contact opnemen met het Sociaal Loket.

Woningaanpassingen in een huurhuis

Woont u in een huurhuis? Dan kunt u ook woningaanpassingen aanvragen bij de gemeente. Het is wel verstandig uw verhuurder hierover te informeren. Beslist de gemeente dat u een aanpassing krijgt, dan heeft u echter geen toestemming nodig van de verhuurder. De verhuurder mag wel meepraten.

U kunt de aanpassing zelf uitvoeren, of dit door de gemeente laten doen. U hoeft de aanpassing niet te verwijderen als u verhuist.

Extra huurtoeslag

Woont u in een aangepast huurhuis, dan mag de verhuurder daarvoor extra huur rekenen. Als u in een aangepast huis woont, kunt u meer huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Korting op aanpassing

In sommige gevallen is het mogelijk om een korting voor woningaanpassingen te krijgen. Zo geven sommige ouderenbonden of ledenverenigingen van thuiszorgaanbieders kortingen op producten of klusdiensten.

Tip: vraag aanpassing op tijd aan

Doe tijdig melding bij de gemeente, als u denkt dat u een woningaanpassing nodig heeft. Er gaat tijd overheen voordat u weet of u de aanpassing daadwerkelijk krijgt.

Als u een aanpassing alvast zelf koopt of laat aanbrengen, krijgt u achteraf geen vergoeding van de gemeente.