Beschermd wonen

Beschermd wonen biedt een veilige woonomgeving voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Vanwege psychische of psychosociale problemen bijvoorbeeld.

Beschermde woonvormen

In of vlakbij een zorginstelling wonen wordt ook wel beschermd of beschut wonen genoemd. Dit kan geregeld worden via de Wmo of de Wlz.

Beschermd wonen vanuit de Wmo

De meeste beschermde woonvormen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. U moet voor uw aanvraag naar de Centrale Toegang voor Beschermd wonen in de gemeente Amsterdam.

Woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking

Bekijk welke woonvormen er zijn speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking.

Vergelijk hulpaanbod