In uw woonomgeving kunt u te maken krijgen met overlast. Geluidsoverlast bijvoorbeeld, of zwerfvuil en hondenpoep. Ervaart u zulke overlast? Ga dan eerst het gesprek aan met de buurtbewoners die het veroorzaken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u hulp vragen. Bijvoorbeeld aan een bemiddelaar of de wijkagent.

Problemen samen oplossen

U kunt eerst proberen om met de veroorzaker te praten. Doe dat het liefst op een rustig moment en ook op een rustige manier. Luister naar het verhaal van de ander en probeer begrip te tonen. Samen kunt u dan zoeken naar een oplossing waar u beiden achter staat. Op de website Problemenmetjeburen.nl staan tips voor een zo prettig mogelijk gesprek.

Buurtbemiddeling

Het is belangrijk dat het contact met uw buren goed blijft. Wanneer met elkaar praten niet meer lukt, kunt u terecht bij buurtbemiddeling. Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die gratis bij burenruzies bemiddelen. Zij doen hun best om problemen of conflicten zo goed mogelijk op te lossen.

Er zijn ook mediators en andere organisaties die bemiddeling bij burenruzie aanbieden. Dit is vaak wel tegen betaling.

Zwerfvuil

Zwerfvuil is afval dat is achtergelaten op plaatsen waar het niet hoort. Het gaat vaak om verpakkingen: plastic flesjes, snoeppapiertjes.

U kunt het bij de gemeente melden als u zwerfafval aantreft. De gemeente zorgt ervoor dat het opgeruimd wordt. Hier gaat dan misschien wel wat tijd overheen.

U kunt ook zelf bijdragen aan een schone omgeving. Bijvoorbeeld door elke dag een stukje afval op te ruimen. U kunt dit bijvoorbeeld doen langs een route die u dagelijks loopt of fietst. Of bij een parkeerplaats waar u vaak stopt met de auto. U kunt ook samen met anderen een grote opruimactie houden, als buurtactiviteit. U kunt voor bij de gemeente een aanvraag doen voor gratis afvalzakken, afvalgrijpers en ander opruimmateriaal. Gebruik hiervoor het digitale formulier 'Aanvraag opruimactie zwerfafval'.

Misschien zijn er bij het buurtcentrum wel mensen te vinden die ook enthousiast zijn over zo'n opruimactie.

Overlast melden

Overlast kunt u digitaal melden bij de gemeente. Het gaat dan om overlast in de openbare ruimte: bijvoorbeeld losse stoeptegels, zwerfafval, een verstopt riool, of een kapotte straatlantaarn.

Geluidsoverlast

Heeft u last van geluid dat door anderen wordt veroorzaakt? Bijvoorbeeld een kroeg die te laat de deuren sluit, ruziënde buren of een boormachine? Ga als het kan even langs bij de veroorzaker en probeer samen een oplossing te vinden. Lukt dit niet? Bel dan met de politie. Wordt de overlast veroorzaakt door een horecagelegenheid (hotel, café of restaurant) of door groepen jongeren in de buurt? Neem dan onmiddellijk contact met de politie op via telefoonnummer 0900-8844. Bij overlast door een horecazaak kunt u ook de gemeente inschakelen. Zij kunnen maatregelen opleggen aan de eigenaar van de horecazaak.

Meer informatie over geluidsoverlast en de normen daarvoor vindt op de website van de Rijksoverheid.

Politie

Ervaart u overlast? En heeft u er direct last van, gebeurt het 's nachts of ontstaat er een bedreigende situatie? Dan kunt u de politie bellen op 0900 8844. U kunt ook contact opnemen met uw wijkagent.

Advies- en meldpunt OGGZ

Vertoont de overlastgever verward gedrag en heeft hij of zij volgens u dringend hulp nodig? En ziet u geen andere oplossing? Dan kunt u uw zorgen melden bij het Advies- en Meldpunt OGGZ. Het Advies- en Meldpunt OGGZ bekijkt dan wat er aan de hand is en onderzoekt of iemand misschien (verplichte) behandeling nodig heeft. Meer uitleg vindt u bij Verplichte zorg in de ggz.

De wijkagent

Overal in Nederland zijn wijkagenten actief. Binnen de wijk richt de agent zich op allerlei zaken, van sociale problemen tot kleine criminaliteit en van overlast tot milieuvervuiling. Samen met de bewoners zorgt de wijkagent voor een leefbare wijk. De wijkagent houdt contact met buurtbewoners, de gemeente en maatschappelijke organisaties.

Wanneer u contact wilt opnemen met uw wijkagent, kunt u kijken op de website van de politie.

Hulpaanbod

Vrijwillige buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling

Beterburen bemiddelt bij burenruzies/problemen waar u zelf niet...

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod