Zorg en ondersteuning

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning biedt u informatie, advies en ondersteuning bij vragen over zorg en welzijn. Cliëntondersteuners kunnen ook bemiddelen bij klachten en problemen. U kunt ondersteuning vragen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg, wonen en welzijn.

De cliëntondersteuner helpt u bij het oplossen van uw problemen en/of het regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt. Cliëntondersteuning is gratis.

Cliëntondersteuning aanvragen

U kunt voor cliëntondersteuning terecht bij MEE Amstel en Zaan. De medewerkers van MEE kijken samen met u wat u nodig heeft, zodat u zelf weer verder kunt. Zij geven uitleg over ingewikkelde zaken, staan naast u en denken mee om een goede oplossing te vinden. De cliëntondersteuners van MEE werken bij u in de wijk.

Ook mensen om u heen (uw partner, familie of de mantelzorg) kunnen een beroep doen op de cliëntondersteuning.

Als u wilt, helpt een cliëntondersteuner van MEE u bij de gesprekken met het Sociaal Loket of andere indicatiestellers. MEE is onafhankelijk. De ondersteuning is gratis. Neem voor meer informatie contact op met MEE Amstel en Zaan.

Cliëntondersteuning langdurige zorg

Heeft u een Wlz-indicatie, dan kan een speciale cliëntondersteuner van MEE u helpen bij het organiseren van wat u nodig heeft om uw leven en zorgbehoefte zo goed mogelijk in te richten.

Wilt u meer informatie of contact met een Wlz-cliëntondersteuner van MEE Amstel en Zaan? Bel dan 020-512 72 72 of stuur een e-mail naar wlz@meeaz.nl. Meer gegevens van MEE Amstel en Zaan.

Heeft u een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg, dan kunt u voor cliëntondersteuning ook terecht bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor geeft ondersteuning bij het uitzoeken en regelen van de zorg waarvoor u een CIZ-indicatie heeft.

Recht op ondersteuning bij zorg en hulp

Een cliënt is iemand die zorg of hulp krijgt van een instantie. Of iemand die dit wil gaan aanvragen. Alle cliënten hebben recht op gratis cliëntondersteuning. Dat staat in de wet. De gemeente zorgt ervoor dat deze cliëntondersteuning beschikbaar is: het is een algemene voorziening.

Onafhankelijk

Een cliëntondersteuner moet onafhankelijk werken. Dus los van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders. Uw belangen staan voorop.

Heeft u het idee dat uw cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket. U mag vragen om een andere ondersteuner.

Zie ook