Bij het Sociaal Team kan iedereen van 0 tot 100 terecht. Het Sociaal Team kan helpen als er meer dan één probleem speelt en de hulp die iemand op dat moment krijgt, vastloopt. Het Sociaal Team doet dit door hulp uit verschillende hoeken op elkaar af te stemmen.

Aanmelden bij het Sociaal Team

U kunt niet zelf rechtstreeks bij het Sociaal Team terecht voor hulp. Een hulpverlener moet u aanmelden. Uw hulpverlener moet u om toestemming vragen voordat hij of zij u kan aanmelden bij het Sociaal Team.

Ondersteuning bij het organiseren van hulp

Bent u aangemeld bij het Sociaal Team, dan krijgt u hulp van een 'casusregisseur'. Dat is geen hulpverlener, maar een medewerker van het Sociaal Team die helpt om weer overzicht te krijgen. Hij of zij helpt om de hulp te organiseren en op elkaar af te stemmen. U en uw eventuele gezinsleden zien steeds dezelfde casusregisseur.

Hij of zij stelt vragen en denkt mee over oplossingen. Bijvoorbeeld:

  • Wat is het doel van de hulpverlening?
  • Wat wilt u bereiken?
  • Welke organisaties kunnen daarbij helpen en hoe stuurt u die aan?

Het antwoord op deze vragen legt u samen vast in een plan: het perspectiefplan. Samen met u wordt hard gewerkt aan de uitvoering van uw plan. Iedere 6 tot 8 weken komt u samen met de bij u betrokken hulpverleners en de casusregisseur van het Sociaal Team om te bekijken hoe het gaat. Er wordt dan steeds bekeken of de extra ondersteuning vanuit het Sociaal Team nog nodig is.

Veiligheid voorop

De veiligheid van alle gezinsleden staat voorop. Het Sociaal Team kijkt dus niet alleen naar uw eigen wensen en doelen, maar ook naar welke hulp er nodig is om te zorgen voor een veilige en gezonde thuissituatie.

Zijn er kinderen in uw huishouden, dan staat hun belang centraal. Als het nodig is, kunnen de casusregisseurs van het Sociaal Team de hulp inschakelen van experts op het gebied van jeugdbescherming. Het gaat dan om medewerkers van Jeugdbescherming Regio Amsterdam en de William Schrikker Groep.

Krijgt u hulp vanuit het Sociaal Team, dan is dat niet vrijblijvend. Het Sociaal Team verwacht van u ook inzet en verwacht dat u uw afspraken nakomt.

Duur van de hulp

De hulp van het Sociaal Team duurt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig is. Als de doelen zijn behaald en u weer zelfstandig verder kunt (met of zonder hulp) dan draagt het Sociaal Team de regie weer over aan één van de betrokken hulpverleners.

Vergelijk hulpaanbod