Zorg en ondersteuning

Het Sociaal Team in de gemeente Uithoorn

Bij het Sociaal Team kan iedereen van 0 tot 100 terecht. Het Sociaal Team kan helpen als er meer dan één probleem speelt en er extra begeleiding nodig is om hulp uit verschillende hoeken op elkaar af te stemmen. Denk aan problemen als: werkloosheid, psychische problemen, relatieproblemen, opvoedproblemen, schulden.

Samenwerkende organisaties

Aan het Sociaal Team nemen daarom hulpverleners uit verschillende disciplines deel. O.a:

  • MEE Amstel en Zaan
  • Gemeente Uithoorn
  • AmstelRing
  • Vita Welzijn en Advies
  • GGD Vangnet en Advies
  • Altra
  • Spirit
  • Jeugdbescherming
  • Gedragsdeskundigen

Helpen bij regie voeren

Wanneer er in een huishouden of gezin meerdere problemen spelen en mensen zelf het overzicht kwijt zijn, kijkt de casusregisseur van het Sociaal Team mee. Hij of zij stelt vragen en denkt mee over oplossingen. Wat is het doel van de hulpverlening? Wat wilt u bereiken? Welke organisaties kunnen daarbij helpen en hoe stuurt u die aan? Uiteindelijk legt u dit vast in een plan: het perspectiefplan. De casusregisseur is geen hulpverlener, maar wel iemand die helpt om de hulp te organiseren en op elkaar af te stemmen.

Duur van de hulp

De hulp van het Sociaal Team duurt minimaal een jaar. Als de doelen zijn behaald en u weer zelfstandig verder kunt (met of zonder hulp) dan draagt het Sociaal Team de regie weer over.

Aanmelden bij het Sociaal Team

U kunt niet zelf direct bij het Sociaal Team terecht voor hulp. Een hulpverlener moet u aanmelden. Uw hulpverlener moet u om toestemming vragen voordat hij u kan aanmelden bij het Sociaal Team.

Folder over het Sociaal Team

Overweegt een hulpverlener om voor u hulp in te roepen van het Sociaal Team? Dan kunt u meer lezen over de gang van zaken in deze folder (DOCX, 21,7 kB) (Word-document, 21 kb).