Bij het team Zorg en Veiligheid kan iedereen, van jong tot oud, terecht. Het team Zorg en Veiligheid helpt inwoners die met meerdere problemen te maken hebben en waarbij de hulp die iemand op dat moment krijgt, vastloopt. Ook richt het team zich op de aanpak van jeugdcriminaliteit, radicalisering en verschillende vormen van buurtoverlast. Het team Zorg en Veiligheid zorgt er steeds voor dat hulp uit verschillende hoeken goed op elkaar wordt afgestemd en stelt de veiligheid van inwoners hierbij voorop.

Aanmelden bij het team Zorg en Veiligheid

U kunt niet zelf rechtstreeks bij het team Zorg en Veiligheid terecht voor hulp. Een hulpverlener moet u aanmelden. Uw hulpverlener moet u om toestemming vragen voordat hij of zij u kan aanmelden.

Ondersteuning bij het organiseren van hulp

Bent u aangemeld bij het team Zorg en Veiligheid, dan krijgt u hulp van een 'casusregisseur'. Dat is geen hulpverlener, maar een medewerker van het team Zorg en Veiligheid die helpt om weer overzicht te krijgen. Hij of zij helpt om de hulp te organiseren en op elkaar af te stemmen. U en uw eventuele gezinsleden zien steeds dezelfde casusregisseur.

Hij of zij stelt vragen en denkt mee over oplossingen. Bijvoorbeeld:

  • Wat is het doel van de hulpverlening?
  • Wat wilt u bereiken?
  • Welke organisaties kunnen daarbij helpen en hoe stuurt u die aan?

Het antwoord op deze vragen legt u samen vast in een plan: het perspectiefplan. Samen met u wordt hard gewerkt aan de uitvoering van uw plan. Iedere 6 tot 8 weken komt u samen met de bij u betrokken hulpverleners en de casusregisseur van het team Zorg en Veiligheid om te bekijken hoe het gaat. Er wordt dan steeds bekeken of de extra ondersteuning vanuit het team nog nodig is.

Veiligheid voorop

Veiligheid staat voorop. Het team Zorg en Veiligheid kijkt dus niet alleen naar uw eigen wensen en doelen, maar ook naar welke hulp er nodig is om te zorgen voor een veilige en gezonde thuissituatie en een veilige buurt.

Zijn er kinderen in uw huishouden, dan staat hun belang centraal. Als het nodig is, kunnen de casusregisseurs van het team Zorg en Veiligheid de hulp inschakelen van experts op het gebied van jeugdbescherming. Het gaat dan om medewerkers van Jeugdbescherming Regio Amsterdam en de William Schrikker Groep.

Krijgt u hulp vanuit het team Zorg en Veiligheid, dan is dat niet vrijblijvend. Het team verwacht van u ook inzet en verwacht dat u uw afspraken nakomt.

Duur van de hulp

De hulp van het team Zorg en Veiligheid duurt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig is. Als de doelen zijn behaald en u weer zelfstandig verder kunt (met of zonder hulp) dan draagt het team de regie weer over aan één van de betrokken hulpverleners.

Vergelijk hulpaanbod