Een begeleider kan u ondersteunen bij het uitvoeren van alledaagse taken, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. U regelt deze vorm van begeleiding via de gemeente.

Begeleiding in het dagelijks leven

Het dagelijks leven bestaat uit allerlei bezigheden: boodschappen doen, de administratie bijhouden, uzelf wassen en aankleden, het huishouden doen. En misschien heeft u daarbij nog kinderen om op te voeden.

Soms lukt het niet op eigen kracht om dit allemaal te doen, of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn en dus eerst moeten. Of is het moeilijk om ervoor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. Bijvoorbeeld vanwege een beperking of psychiatrische problemen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan in dit soort gevallen ondersteuning bieden.

Deze ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid en eigen regie. De begeleider neemt meestal geen taken over, maar ondersteunt u bij de uitvoering ervan.

Vormen van begeleiding

Onder begeleiding kan bijvoorbeeld vallen:

  • Hulp bij het dagelijks leven thuis. Zoals leren het huishouden te doen, hulp bij geldzaken en administratie.
  • Begeleiding bij het leggen van contacten.
  • Hulp bij het indelen van de dag en het ondernemen van activiteiten.
  • Gezinsondersteuning en opvoedondersteuning.
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging.
  • Begeleiding in een groep, ook dagbesteding genoemd.

Begeleiding via de gemeente

Begeleiding in het dagelijks leven vraagt u aan bij de gemeente. U kunt contact opnemen met het Sociaal Loket.

Het hangt van uw persoonlijke situatie af of u via de gemeente begeleiding kunt krijgen en hoe die begeleiding er precies uitziet. Uw situatie wordt bekeken in het keukentafelgesprek. De klantmanager van het Sociaal Loket bespreekt samen met u waar u in het dagelijks leven moeite mee heeft. En welke hulp u al van anderen ontvangt of via een andere laagdrempelige oplossing. Meer over de werkwijze van de gemeente leest u op de pagina over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Vindt u het lastig? Dan kunt u hulp vragen van iemand die u kent. Of u vraagt een cliëntondersteuner om te helpen bij het gesprek met het Sociaal Loket.

Bent u specifiek op zoek naar gezinsondersteuning? Of is de begeleiding nodig voor uw minderjarige kind? Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket. Of u kunt eerst meer lezen over het aanvragen van jeugdhulp.

Eigen bijdrage

Krijgt u begeleiding vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Voor begeleiding van kinderen (onder de 18) geldt geen eigen bijdrage.

Hulpaanbod

Individuele begeleiding (Wmo)

Thuisbegeleiding

Soms ontstaan er thuis problemen die u zelf niet meer kunt...

Thuisbegeleiding

Soms ontstaan er thuis problemen die u zelf niet meer kunt...

Thuisbegeleiding

Soms ontstaan er thuis problemen die u zelf niet meer kunt...

Regieondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning

In overleg met u en afhankelijk van uw indicatie bieden wij u...

Ambulante woonbegeleiding

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding betekent dat u in uw eigen woning woont en...

Ambulante woonbegeleiding

Heb je zelf een huur- of koopwoning? Heb je ondersteuning nodig...

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding betekent dat u in uw eigen woning woont en...

Gezinscoaching en gezinsondersteuning

Gezinsondersteuning

De begeleider kijkt samen met de ouders waar precies de problemen...

Gezinsondersteuning

De begeleider kijkt samen met de ouders waar precies de problemen...

Hulp bij de opvoeding

Begeleider en ouders kijken samen wat precies de hulpvraag is. De...

Opvoedingsondersteuning

Adviezen voor ouder en kind

Voor al uw vragen over het opgroeien, het opvoeden, het ouderschap...

Info- en Adviespunt Uithoorn

Bij het Info- en Adviespunt van de gemeente Uithoorn en Uithoorn...

Ondersteuning bij de opvoeding

Ouders van jonge kinderen met een handicap of een...

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod