Als het niet mogelijk is om u volledig thuis te verzorgen, dan kunt u overdag naar een woonzorgcentrum voor verzorging, verpleging en behandeling.

Dagverzorging en dagbehandeling

Dagverzorging en dagbehandeling houden in dat u een aantal uur per week naar een zorgcentrum of een verpleeghuis gaat om verpleegd te worden. U bent dan even onder de mensen en uw partner wordt ontlast.

Dagverzorging

Dagverzorging is opvang overdag, waar u kunt meedoen aan activiteiten en gezelligheid, en waar u zo nodig verzorging krijgt. Het kan een tijdelijke oplossing zijn als u op de wachtlijst staat voor opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Dagbehandeling

Op de dagbehandeling komen mensen voor medische behandeling of revalidatie. Mensen komen er om te herstellen en om te leren met hun beperking om te gaan. Er is zorg en toezicht aanwezig. Bijvoorbeeld ondersteuning bij het eten, naar de wc gaan, wondverzorging en het nemen van medicijnen. Natuurlijk is er ook ruimte om een praatje te maken en mee te doen aan activiteiten.

Soorten dagbehandeling

Er zijn twee soorten dagbehandeling:

  • Somatische dagbehandeling: dagbehandeling voor mensen met een lichamelijke handicap of mensen die moeten revalideren. Deze dagbehandeling is erop gericht mensen zo goed mogelijk te laten herstellen van hun beperking, zodat ze thuis kunnen blijven wonen.
  • Psychogeriatrische dagbehandeling: dagbehandeling voor ouderen die problemen hebben met geheugen of gedrag. Bijvoorbeeld vanwege dementie. Zij krijgen intensieve begeleiding, verzorging en verpleging. De dagbehandeling biedt structuur voor de oudere en helpt om mantelzorgers te ontlasten.

Hulpaanbod

Dagbehandeling (alles)

Deeltijddagbehandeling 2 tot 4 jaar (groep Eend)

Iets leren of iets veranderen in het gedrag van een kind gaat soms...

Deeltijddagbehandeling 4 tot 7 jaar (groep Konijn)

Groepsbehandeling voor onderbouw kinderen in het basisonderwijs...

Deeltijddagbehandeling 2 tot 4 jaar (groep Eend)

Iets leren of iets veranderen in het gedrag van een kind gaat soms...

Organisaties

Verpleeghuis

Amstelring - Wijkzorgteam Zijdelwaard Uithoorn

 0297-51 95 20 amstelring/hethogeheemWiegerbruinlaan 291422CBUithoorn

Amstelring - Wijkzorgteam Kwakel & West

 020-75 60 000 amstelring.nlBoterdijk 2191424NGDe Kwakel

Amstelring - Wijkzorgteam Zijdelhof Uithoorn

 020-75 60 000 amstelring.nlBilderdijkhof 11422DTUithoorn

Woonzorgcentrum of verzorgingshuis

Amstelring - Wijkzorgteam Zijdelwaard Uithoorn

 0297-51 95 20 amstelring/hethogeheemWiegerbruinlaan 291422CBUithoorn

Huis van de Buurt-Het Hoge Heem

 0297-51 95 20 amstelring.nlWiegerbruinlaan 291422CBUithoorn

Amstelring - Wijkzorgteam Kwakel & West

 020-75 60 000 amstelring.nlBoterdijk 2191424NGDe Kwakel

Instelling met somatische zorg

Zonnehuis Amstelveen

 020-42 65 200 zhga.nlGroenelaan 71186AAAmstelveen

Vergelijk hulpaanbod