CareHouse-Levéo Care

Afbeelding bij de organisatie

088-12 32 660088-12 32 680Linnaeuslaan 2b1431JV AalsmeerGecontroleerd: augustus 2020

CareHouse-Levéo Care

Jeugdhulpverlening | Pedagogische hulpverlening

CareHouse is er voor iedereen die zijn/haar problemen niet zelf of met de hulp uit de omgeving de baas kan zijn. In dergelijke gevallen is professionele hulp noodzakelijk. We bieden kinderen, jongeren en gezinnen hulp op momenten dat ze er zelf niet meer uitkomen.

CareHouse biedt een compleet begeleidingsaanbod voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 27 jaar en hun gezin. Dit doen wij vanuit vier ontwikkellijnen: At the Start (2-6 jaar), Kids at Home (6-12 jaar), Work it Out (13-18 jaar), My Own Life (18-23 jaar) en Skoolsupport (hulp binnen lager en middelbaar onderwijs). Onze cliënten hebben een ontwikkelingsbeperking zoals autisme-verwante beperkingen, ADHD en/of licht verstandelijke beperkingen (Lvb). 

  • AT THE START (2-6 jaar): Hulpaanbod voor peuters en kleuters en hun ouders. Ieder kind ontdekt in deze prille fase van het leven steeds meer nieuwe dingen. Wij helpen het kind bij het ontwikkelen een ‘eigen wil’, opbouwen van zelfvertrouwen en grenzen aan geven door op een goede manier aan te geven wat je wilt. Wij begeleiden de ouders om het kind in deze prille levensfase hierin te ondersteunen. Hoe geef je je kind de ruimte? En help je kalmeren als dingen even niet lukken?

  • KIDS AT HOME(6-12 jaar): Hulpaanbod voor het jonge, thuiswonende kind en hun ouders. De primaire focus ligt op het functioneren van het kind in de thuissituatie op de lagere school en het samen met ouders bereiken van een gewenste ontwikkeling van het kind. Wij helpen het kind verder bouwen aan zelfvertrouwen en het leren vertrouwen in je eigen kwaliteiten. Je mag zijn wie je bent! Wij leren ouders hoe zij hun kind kunnen stimuleren in ontwikkeling en sterken in wie je bent, op welke wijze zij complimenten en een positieve stimulans creëren. 

  • WORK IT OUT (13-18 jaar): Hulpaanbod voor het thuiswonende kind en hun ouders. De primaire focus ligt op de jongere in zijn leefwereld, de vorming van je persoonlijkheid. De adolescentie is een intensieve en soms verwarrende en onzekere periode. Er verandert van alles, zowel lichamelijk als geestelijk. Wij begeleiden het kind in proces van het (soms opnieuw) vinden van je eigen identiteit en in toenemende mate op het functioneren van het kind buiten de gezinssituatie. Wij leren ouders op welke wijze zij het kind kunnen helpen bij het maken van bewuste, overwogen en verantwoorde keuzes.

  • MY OWN LIFE (18-23 jaar):. De primaire focus van ons hulpaanbod voor jongvolwassenen ligt op het vergroten van je zelfstandigheid en het opbouwen van je eigen leven. We begeleiden de jongere bij het maken van keuzes waarmee je jezelf voor langere periode vast legt, verantwoordelijkheid leren nemen en hoe je eigen behoeftes of verlangens soms uit moet stellen of je te conformeren aan die van een ander. Werk, studie en liefde wordt serieuzer en je zult steeds meer gaan handelen met een lange termijn idee in je achterhoofd. We leren ouders te accepteren om los te laten, maar wel een vangnet te zijn waarop je kunt terugvallen. 

Afhankelijk van het gewenst te behalen resultaat stellen we samen met het kind, de jongere of jongvolwassene (en direct betrokkenen zoals ouders) de best passende zorgvormen vast. Dit kan bestaan uit:
- Groepsbegeleiding
- Individuele begeleiding
- Gezinsbegeleiding
- Tijdelijk verblijf 

Informatie en aanmelding
Mocht u vragen hebben of willen overleggen. Neem gerust contact op via het telefoonnummer van het Centraal Informatie- en Aanmeldpunt CareHouse (CIAP). Wij staan u graag te woord!

Individuele - en Groepsbegeleiding

Individuele begeleiding: Deze wordt thuis, op school of op de vestiging aangeboden. Afhankelijk van de hulpvragen wordt er een plan opgesteld. Groepsbegeleiding: Groepsbegeleidingen in de vorm van clubs, activiteiten en kampen. Tijdens de groepsbegeleiding werkt het kind, terwijl het iets leuks... Lees meer

Individuele - en Groepsbegeleiding

ADHD Autistische stoornissen & LVB

Bezoekadres

KantoorgebouwLinnaeuslaan 2 b1431JV AalsmeerRouteToegankelijk: RolstoeltoegankelijkRolstoeldoorgankelijkAangepast sanitair, aangepast toilet

Contact

LinkedinKVK 34238535AGB 73731545

Niet gevonden wat u zocht?

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen: