De Hondsberg
Bezoekadres
Hondsberg 55062JT Oisterwijk013-52 32 828

Consultatie specialistische observatie en diagnostiek

Hulpaanbod van:  De Hondsberg

Professionals die met jeugdigen werken kunnen bij De Hondsberg terecht voor consultatie. Medewerkers van De Hondsberg ondersteunen de professionals in met hun specialistische kennis, adviseren professionals in het voorliggend veld en aan collega ‘specialisten’.

Consultatie wordt in de volgende vormen geboden:• gratis telefonische spreekuur, waar ouders, betrokkenen uit het netwerk en professionals met allerlei vragen over complexe casuïstiek terecht kunnen. Het telefonisch spreekuur is dagelijks van 13.00 tot 14.00 uur via 013 – 0523-28 33 en is gratis. Een orthopedagoog denkt met een frisse blik mee en geeft advies op maat, zodat je in een vastgelopen situatie weer verder kan. • adviseren van professionals in individuele casuïstiek en eventueel leggen we zelf direct contact met de jeugdige en ouders in het kader van diagnostiek / triage. • deskundigheidsbevordering aan professionals werkzaam in zowel zorg als onderwijs. Zo ontvangt De Hondsberg steeds vaker vragen vanuit het speciaal onderwijs over jeugdigen op het grensvlak van normaal begaafdheid en LVB in combinatie met externaliserende gedragsproblematiek.

Meer informatie?• Cliëntenbureau: 013 – 0523-28 26 (elke werkdag van 08.30 tot 17.00) of stuur een mail naar clientenbureau@dehondsberg.koraalgroep.nl. Voor vragen over het aanbod van observatiecentrum De Hondsberg, de bekostiging of wilt u uw kind aanmelden?• Telefonisch spreekuur: 013 – 0523-28 83 (elke werkdag van 13.00 tot 14.00). Gratis spreekuur, waar ouders, betrokkenen uit het netwerk en professionals met allerlei vragen over complexe casuïstiek terecht kunnen. Een orthopedagoog denkt met een frisse blik mee en geeft advies op maat, zodat je in een vastgelopen situatie weer verder kan. • www.dehondsberg.nl

Niet in één hokje te passen: een “ontschot” cliëntprofielDe Hondsberg is er voor jeugdigen waarbij sprake is van een diffuus, onduidelijk beeld en perspectief. Dit gaat vaak gepaard met  ernstige handelingsverlegenheid bij ouders en professionals. Bij de jeugdigen is sprake van stagnaties op meerdere ontwikkelgebieden en levensdomeinen waarbij vaak bijkomende psychiatrische problematiek en complexe gedragsproblemen (co-morbiditeit) gezien worden. De jeugdigen hebben een licht of matig verstandelijke beperking, in sommige gevallen op het grensvlak met normaal begaafdheid. 

Merendeel van de jeugdigen die op De Hondsberg aangemeld wordt is jonger dan 16 jaar (85%) en ruim 45% daarvan is tussen de 4 en 12 jaar oud. Bijna alle jeugdigen hebben een lange geschiedenis van voorgaande hulpverlening , met onvoldoende rendement.

Door wie?

Multidisciplinair team met specialisten uit verschillende vakgebieden. De consultatievraag is bepalend voor welke specialist(en) geconsulteerd worden.

Hoe wordt de informatie verstrekt?
  • huisbezoek
  • spreekuren
  • voorlichtingsbijeenkomsten
  • Op locatie: van de organisatie die de vraag stelt
  • themabijeenkomsten
Waarover?
  • ggz
  • jeugdzorg
  • opvoeden
  • sociale problemen
  • verstandelijke beperkingen
Doelgroepen

Peuters, Kleuters, Kinderen, Jongeren, pubers en tieners, Kinderen met psychische problemen, Kinderen met psychiatrische problemen, Kinderen met overgewicht, Kinderen met leerproblemen, Kinderen met gedragsproblemen, Kinderen met een verstandelijke beperking, Kinderen met een stemmingsstoornis, Kinderen met een persoonlijkheidsstoornis, Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, Kinderen met een leerstoornis, Kinderen met een eetstoornis, Kinderen met een angststoornis, Jongeren met psychische problemen, Jongeren met psychiatrische problemen, Jongeren met leerproblemen, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met een stemmingsstoornis, Jongeren met een persoonlijkheidsstoornis, Jongeren met een ontwikkelingsstoornis, Jongeren met een meervoudige beperking, Jongeren met een leerstoornis, Jongeren met een eetstoornis, Jongeren met een angststoornis

Doelgroep-toelichting

Professionals die met jeugdigen werken kunnen bij De Hondsberg terecht voor consultatie. Medewerkers van De Hondsberg ondersteunen de professionals in met hun specialistische kennis, adviseren professionals in het voorliggend veld en aan collega ‘specialisten’.

Consultatie wordt in de volgende vormen geboden:
• gratis telefonische spreekuur, waar ouders, betrokkenen uit het netwerk en professionals met allerlei vragen over complexe casuïstiek terecht kunnen. Het telefonisch spreekuur is dagelijks van 13.00 tot 14.00 uur via 013 – 52 32 833 en is gratis. Een orthopedagoog denkt met een frisse blik mee en geeft advies op maat, zodat je in een vastgelopen situatie weer verder kan.
• adviseren van professionals in individuele casuïstiek en eventueel leggen we zelf direct contact met de jeugdige en ouders in het kader van diagnostiek / triage.
• deskundigheidsbevordering aan professionals werkzaam in zowel zorg als onderwijs. Zo ontvangt De Hondsberg steeds vaker vragen vanuit het speciaal onderwijs over jeugdigen op het grensvlak van normaal begaafdheid en LVB in combinatie met externaliserende gedragsproblematiek.

Meer informatie?
• Cliëntenbureau: 013 – 52 32 826 (elke werkdag van 08.30 tot 17.00) of stuur een mail naar clientenbureau@dehondsberg.koraalgroep.nl. Voor vragen over het aanbod van observatiecentrum De Hondsberg, de bekostiging of wilt u uw kind aanmelden?
• Telefonisch spreekuur: 013 – 52 32 883 (elke werkdag van 13.00 tot 14.00). Gratis spreekuur, waar ouders, betrokkenen uit het netwerk en professionals met allerlei vragen over complexe casuïstiek terecht kunnen. Een orthopedagoog denkt met een frisse blik mee en geeft advies op maat, zodat je in een vastgelopen situatie weer verder kan.
• www.dehondsberg.nl

Niet in één hokje te passen: een “ontschot” cliëntprofiel
De Hondsberg is er voor jeugdigen waarbij sprake is van een diffuus, onduidelijk beeld en perspectief. Dit gaat vaak gepaard met ernstige handelingsverlegenheid bij ouders en professionals. Bij de jeugdigen is sprake van stagnaties op meerdere ontwikkelgebieden en levensdomeinen waarbij vaak bijkomende psychiatrische problematiek en complexe gedragsproblemen (co-morbiditeit) gezien worden. De jeugdigen hebben een licht of matig verstandelijke beperking, in sommige gevallen op het grensvlak met normaal begaafdheid.

Merendeel van de jeugdigen die op De Hondsberg aangemeld wordt is jonger dan 16 jaar (85%) en ruim 45% daarvan is tussen de 4 en 12 jaar oud. Bijna alle jeugdigen hebben een lange geschiedenis van voorgaande hulpverlening , met onvoldoende rendement.

Bezoekadres
Hondsberg 5 5062JT Oisterwijk013-52 32 828Route
Kosten

Neem voor vragen over de kosten contact op met het Clientenbureau, via telefoonnummer 013 - 52 32 826

Niet gevonden wat u zocht?