De Hondsberg

Jeugdhulp: observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling

Hulpaanbod van:  De Hondsberg

De Hondsberg biedt specialistische observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling aan jeugdigen van 0-18 jaar met een (vermoeden van een) lichte verstandelijke beperking en bijkomende complexe, vaak psychiatrische problematiek en/of stagnatie op verschillende ontwikkelingsgebieden.

Is de problematiek dermate ernstig of complex dat regionaal beschikbare jeugdhulpverlening onvoldoende in staat is om de problemen op te lossen of te verminderen, dan kan de jeugdige doorverwezen worden naar De Hondsberg.

‘Wat is er met ons kind aan de hand?’
Bij de jeugdige is niet duidelijk hoe het probleemgedrag is ontstaan, wat precies aan de hand is, wat de jeugdige op dat moment nodig heeft en wat het toekomstperspectief is. De hulpvragen zijn dan ook gericht op het ontstaan van de complexe (gedrags-)problemen, beeldvorming, diagnostiek en (be)handel-, school- en toekomstadvies.

De jeugdige en zijn ouders hebben vaak een lange geschiedenis van hulpverlening en onderwijs achter de rug. Passende beeldvorming en een passende aanpak zijn niet gevonden. Wij zien veel jeugdigen die (gezins-) systemen ernstig overbelasten en een beroep doen op verschillende, vaak intensieve vormen van ondersteuning en verblijf, met minimaal rendement.

Registraties en keurmerken
 • BIG
 • SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)
 • NVO (Nederlandse Vereniging voor pedagogen en Onderwijskundigen)
 • Registerplein
Specialisaties
 • complexe psychiatrische en/of gedragsproblematiek
Doelgroepen

Jongeren met een ontwikkelingsstoornis, Jongeren met een meervoudige beperking, Jongeren met een leerstoornis, Jongeren met een angststoornis, Jongeren met een persoonlijkheidsstoornis, Jongeren met een stemmingsstoornis, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met leerproblemen, Jongeren met overgewicht, Jongeren met psychiatrische problemen, Jongeren met psychische problemen, Kinderen met een angststoornis, Kinderen met een leerstoornis, Kinderen met een meervoudige beperking, Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, Kinderen met een persoonlijkheidsstoornis, Kinderen met een spraakstoornis en/of taalproblemen, Kinderen met een stemmingsstoornis, Kinderen met een verstandelijke beperking, Kinderen met gedragsproblemen, Kinderen met leerproblemen, Kinderen met overgewicht, Kinderen met psychiatrische problemen, Kinderen met psychische problemen, Jongeren, pubers en tieners, Kinderen, Kleuters, Peuters

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Jeugdwet
 • Wijkteam of CJG
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeraar
Aanvragen en vervolgprocedure

Neem contact op met het cliëntenbureau. Onze collega's zijn op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 013 - 52 32 826.

Of bel naar het gratis telefonisch spreekuur, dagelijks van 13.00 tot 14.00 uur via telefoonnummer 013 - 52 32 833.
Jeugdigen, ouders en verzorgers, wettelijk vertegenwoordigers, zorgverleners en verwijzers kunnen dagelijks met vragen terecht bij het telefonische spreekuur. Een orthopedagoog denkt met een frisse blik mee en geeft advies op maat, zodat zij in een vastgelopen situatie weer verder kunnen.

Waar kan de behandeling plaatsvinden?
 • In de praktijk
Toelichting

intramuraal: 24 uur per dag, 7 dagen per week
poliklinisch en dagcentrum: maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.00 uur

Kosten

Neem voor vragen over de kosten en tarieven contact op met het Clientenbureau, via telefoonnummer 013 - 52 32 826

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Niet van toepassing
Eigen bijdrage

Neem voor vragen over een eigen bijdrage contact op met het Clientenbureau, via telefoonnummer 013 - 52 32 826

Wanneer (deels) vergoed?

Neem voor vragen over vergoedingen contact op met het Clientenbureau, via telefoonnummer 013 - 52 32 826

Niet gevonden wat u zocht?