Adoptievoorzieningen
Bezoekadres
De Bouw 933991SZ Houten030-23 30 340

Voorlichting, nazorg en consultatie over adoptie

Hulpaanbod van:  Adoptievoorzieningen

Stichting Adoptievoorzieningen biedt (opvoedings)ondersteuning aan adoptieouders en geadopteerden. Hulpverleners en andere professionals kunnen bij de Stichting terecht voor consultatie en deskundigheidsbevordering.

Door wie?

Stichting Adoptievoorzieningen

Hoe wordt de informatie verstrekt?
  • huisbezoek
  • lezingen
  • spreekuren
  • voorlichtingsbijeenkomsten
  • online
  • schriftelijke informatieverstrekking
  • telefonische informatiediensten
  • themabijeenkomsten
Waarover?
  • opvoeden
Werkwijze

U kunt bij de Stichting Adoptievoorzieningen terecht met al uw vragen en zorgen op het gebied van de ontwikkeling van uw kind, de hechting en opvoeding. Wij bieden een luisterend oor, adoptiedeskundig advies en professionele ondersteuning. U kunt ons bellen of mailen.

 

Doelgroepen

Adoptiekinderen en - ouders

Doelgroep-toelichting

Stichting Adoptievoorzieningen is de landelijke organisatie die voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie in samenhang aanbiedt. In opdracht van het ministerie van Veiligheid & Justitie verzorgen wij de voorbereidingsbijeenkomsten die deel uitmaken van de adoptieprocedure. Daarnaast biedt de Stichting (opvoedings)ondersteuning aan adoptieouders en geadopteerden. Hulpverleners en andere professionals kunnen bij de Stichting terecht voor consultatie en deskundigheidsbevordering.

Bezoekadres
De Bouw 93 3991SZ Houten030-23 30 340Route
Toelichting

Wij zijn telefonisch bereikbaar via tel. 030 - 233 03 40, keuze 3 (maandag t/m donderdag 9.30 - 12.30 uur)

E-mail nazorg@adoptie.nl

Kosten

Informatie en advies via e-mail en telefoon zijn gratis.

Niet gevonden wat u zocht?