Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor bijzondere kosten. Dat zijn kosten die de meeste mensen niet maken. U krijgt alleen bijzondere bijstand als de kosten echt noodzakelijk zijn: u móét ze maken, het kan niet anders.

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? U kunt contact opnemen met het Sociaal Loket. Doe de aanvraag altijd voordat u de kosten maakt.

Voorwaarden

Er zijn wel een paar voorwaarden:

  • De kosten zijn echt noodzakelijk: u moet ze maken.
  • Uw inkomen is zo laag dat u de kosten zelf niet kunt betalen.
  • U heeft geen (of maar heel weinig) spaargeld of ander vermogen.
  • U kunt nergens anders een vergoeding voor de kosten krijgen.
  • U had geen verzekering kunnen afsluiten voor de kosten.

Waarvoor?

U kunt voor verschillende kostenposten bijzondere bijstand krijgen. In Uithoorn is dat o.a.:

  • De eigen bijdrage voor rechtsbijstand.
  • Een bijdrage in de woonkosten, als u die plotseling niet meer kunt betalen (woonkostentoeslag)
  • De kosten voor bewindvoering

Voor spullen als een koelkast of wasmachine (dat zijn duurzame gebruiksgoederen) kunt u alleen in bijzondere omstandigheden bijzondere bijstand krijgen, maar dan wel in de vorm van een lening. Het geld moet u dan later terugbetalen.

Wilt u zeker weten of u ergens bijzondere bijstand voor kunt krijgen? Vraag het dan van tevoren na bij de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met het Sociaal Loket.

Gedeeltelijke vergoeding

De gemeente betaalt misschien niet alle kosten. Vaak is er een maximumbedrag. Dit is afhankelijk van uw inkomen. De kosten boven dat bedrag moet u dan zelf betalen.
Kleine bedragen vergoedt de gemeente soms ook niet. Vraagt u voor meerdere kleine kosten bijzondere bijstand aan? Dan kunt u waarschijnlijk wel een vergoeding krijgen.

Wie kan het aanvragen?

Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Dus ook mensen met een minimumloon of AOW.

Hoogte inkomen

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u een laag inkomen hebt. Dat betekent dat u 110% van de bijstandsnorm mag verdienen. Zit u iets boven die grens, dan kunt u een gedeeltelijke vergoeding krijgen.

Heeft u geen perspectief op werk, dan is de grens 125% van de bijstandsnorm.

De gemeente bepaalt of er in uw geval sprake is van perspectief op werk of juist niet. De bijstandsnormen kunt u terugvinden in het artikel over de hoogte van de bijstand.

Hoogte vermogen

Er geldt ook een vermogensgrens. Dat betekent dat u, wanneer u veel vermogen hebt, geen bijzondere bijstand krijgt. De grens is een vermogen van:

  • € 6.295 voor een alleenstaande
  • € 12.590 voor alleenstaande ouders & gehuwden/samenwonenden
Vergelijk hulpaanbod