Uithoorn voor Elkaar

Uithoorn voor Elkaar

Logo Uithoorn voor ElkaarBij Uithoorn voor Elkaar kunt u als inwoner van Uithoorn terecht met al uw vragen en ideeën op het gebied van welzijn. In het infopunt van Uithoorn voor Elkaar werken 5 organisaties samen op het gebied van welzijn. Hierdoor krijgt u snel de juiste ondersteuning, hulp of adviezen die u nodig heeft.

Bijvoorbeeld over:

 • Iets organiseren voor de buurt
 • Vrijwilligerswerk doen
 • Zorgen voor iemand in uw omgeving
 • Problemen op het gebied van wonen, werk, geldzaken of relaties
 • Opvoeden en opgroeien
 • Invullen van vrije tijd, mensen ontmoeten
 • Sporten en cultuur
 • Zorg voor iemand met een beperking
 • Hulp bij het regelen van zorg of ondersteuning

Infopunt Uithoorn voor Elkaar

Bij het Infopunt Uithoorn voor Elkaar kan iedere inwoner van Uithoorn terecht met zijn vraag om advies, hulp of ondersteuning op het gebied van welzijn. Kom eens langs met uw vraag op maandag, dinsdag of donderdag tussen 8.30 en 12.00 uur. De Waterlinie, Koningin Maximalaan 30 in Uithoorn. Gratis en vrijblijvend.

Iedereen doet mee!

De gemeente wil graag dat meer inwoners zichzelf kunnen redden, maar ook dat ze elkaar kunnen helpen. Ze wil graag dat haar inwoners zoveel mogelijk betrokken zijn bij de Uithoornse samenleving. Deze functioneert beter als inwoners meedoen, verbonden zijn met hun leefomgeving, zich sociaal en cultureel kunnen ontwikkelen en verantwoordelijkheid willen dragen voor de leefomgeving. We zijn met elkaar op weg naar een participatiesamenleving. Door een bijdrage te leveren aan de omgeving voegen mensen niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel. Door de samenwerking binnen ‘Uithoorn voor Elkaar’ hoopt de gemeente samen met de deelnemende partijen inwoners te ondersteunen bij het vormgeven van de participatiemaatschappij.

Dit doen wij aan de hand van de 3 pijlers van Uithoorn;

 • Uithoorn is een fijne en veilige plek om te leven
 • Iedereen doet mee in de samenleving
 • Inwoners zijn zelfredzaam

De 5 deelnemende organisaties van Uithoorn voor Elkaar

Het infopunt van Uithoorn voor Elkaar is de plek waarin verschillende organisaties hun kennis en krachten bundelen. Door deze manier van samenwerken kunnen wij beter met u meedenken.

De 5 organisaties die meedoen aan Uithoorn voor Elkaar vindt u hieronder.

MEE maakt meedoen mogelijk

Logo MEEMEE staat voor een samenleving waarin iedereen ertoe doet en op eigen kracht mee kan doen. Ook voor mensen met een beperking.

Meer informatie over MEE Amstel en Zaan.

Participe Amstelland

Logo Participe AmstellandParticipe Amstelland is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en welzijnswerk in de regio Amstelland.

Meer informatie over Participe Amstelland

Mantelzorg & Meer

Logo Mantelzorg & MeerMantelzorg & Meer biedt hulp, training en advies aan mantelzorgers, vrijwilligers, werkgevers en organisaties in regio Amstelland.

Meer informatie over Mantelzorg en Meer.

Videt

Logo Videt UithoornVidet ziet kansen en creëert mogelijkheden voor de inwoners van Uithoorn om zich te ontwikkelen middels de pijlers sport, cultuur, welzijn en educatie.

Meer over Videt Uithoorn.

Tympaan-De Baat

Logo Tympaan-De BaatTympaan-De Baat is een welzijnsorganisatie die staat voor de kracht van verbinden en versterken. Het steunpunt vrijwilligerswerk richt zich op advies en ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Meer over Tympaan-De Baat / het Steunpunt Vrijwilligerswerk