Logo Uithoorn voor Elkaar

Uithoorn voor Elkaar is dé welzijnsorganisatie in Uithoorn. Wij verzorgen het welzijnswerk in Uithoorn en De Kwakel op verschillende gebieden zoals ontmoeting, sport en gezondheid, hulpverlening, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ouder- en kindondersteuning en nog veel meer.

5 samenwerkende organisaties

We zijn veelzijdig en tegelijkertijd experts op ons vakgebied. Dit komt doordat Uithoorn voor Elkaar bestaat uit 5 organisaties die begin 2017 de handen ineen hebben geslagen. 5 verschillende clubs, met elk hun eigen expertise op het gebied van welzijn, zijn gaan samenwerken om een zo’n mooi mogelijk en goed aansluitend aanbod neer te zetten voor alle inwoners van Uithoorn. De volgende organisaties maken deel uit van Uithoorn voor Elkaar:

  • Mantelzorg en Meer
  • MEE Amstel en Zaan
  • Participe Amstelland
  • Tympaan-De Baat
  • Videt-Uithoorn.

Dit betekent voor u dat u altijd verzekerd bent van de meest actuele en specialistische kennis en kunde die bij de verschillende organisaties aanwezig is. Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat we ook de kennis van alle organisaties meenemen in uw vraag en onze dienstverlening. De lijntjes zijn kort, maar de deskundigheid is groot.

Bereikbaarheid

U vindt Uithoorn voor Elkaar op verschillende locaties. Wij zijn gevestigd aan Kuyperlaan 50, maar we zijn ook te vinden in Wijkcentrum Bilderdijkhof en in Gezondheidscentrum de Waterlinie. Daar hebben wij het Info- en Adviespunt. Op dinsdagochtend kunt u in de Waterlinie met financiële vragen terecht bij ons Financieel Café. En natuurlijk zijn wij vaak aanwezig op allerlei plekken in de wijk en bij evenementen in Uithoorn en De Kwakel.

Wij kijken ernaar uit om u te ontmoeten!

Infopunt Uithoorn voor Elkaar

Bij het Infopunt Uithoorn voor Elkaar kan iedere inwoner van Uithoorn terecht met zijn vraag om advies, hulp of ondersteuning op het gebied van welzijn. Kom eens langs met uw vraag op maandag, dinsdag of donderdag tussen 8.30 en 12.00 uur. De Waterlinie, Koningin Maximalaan 30 in Uithoorn. Gratis en vrijblijvend.

Iedereen doet mee!

De gemeente wil graag dat meer inwoners zichzelf kunnen redden, maar ook dat ze elkaar kunnen helpen. Ze wil graag dat haar inwoners zoveel mogelijk betrokken zijn bij de Uithoornse samenleving. Deze functioneert beter als inwoners meedoen, verbonden zijn met hun leefomgeving, zich sociaal en cultureel kunnen ontwikkelen en verantwoordelijkheid willen dragen voor de leefomgeving. We zijn met elkaar op weg naar een participatiesamenleving. Door een bijdrage te leveren aan de omgeving voegen mensen niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel. Door de samenwerking binnen ‘Uithoorn voor Elkaar’ hoopt de gemeente samen met de deelnemende partijen inwoners te ondersteunen bij het vormgeven van de participatiemaatschappij.

Dit doen wij aan de hand van de 3 pijlers van Uithoorn;

  • Uithoorn is een fijne en veilige plek om te leven
  • Iedereen doet mee in de samenleving
  • Inwoners zijn zelfredzaam
Vergelijk hulpaanbod