Werk, geld en uitkering
 

Anw

De Algemene Nabestaandenwet (Anw) regelt in sommige gevallen een inkomen voor mensen wiens partner overleden is en voor kinderen van wie beide ouders overleden zijn.