Werk, geld en uitkering
 

Uitkering terugbetalen

Te veel ontvangen uitkering moet u altijd terugbetalen. Het maakt niet uit of het uw fout was of die van de uitkeringsinstantie.