Werk, geld en uitkering

Individuele studietoeslag voor studenten met een beperking

Studiefinanciering is voor een student meestal niet voldoende om alle kosten van te betalen. Veel studenten werken daarom naast hun studie. Maar studenten met een beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is er de individuele studietoeslag. Dit is bijzondere bijstand.

Wie heeft er recht op?

U kunt een studietoeslag krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U volgt een opleiding of studie en ontvangt studiefinanciering (Wsf 2000) of een tegemoetkoming in de studiekosten (Wtos), of u heeft hier recht op maar ontvangt deze niet;
  • U heeft geen andere inkomsten dan eventueel studiefinanciering;
  • U heeft geen of weinig eigen vermogen;
  • U bent niet in staat om met werk voldoende bij te verdienen, maar u heeft wel mogelijkheden om te werken;
  • U kunt geen beroep doen op een voorliggende voorziening.

De gemeente bepaalt of u recht heeft op de studietoeslag.

Individuele studietoeslag aanvragen

Individuele studietoeslag vraagt u aan bij het Sociaal Loket van de gemeente Uithoorn. U kunt contact opnemen met het Sociaal Loket voor meer informatie.

Zie ook