Werk, geld en uitkering

Regelingen en fondsen in de gemeente Uithoorn

Voor huishoudens die moeten rondkomen met een inkomen op of rond het minimum zijn er financiële regelingen en fondsen. De gemeente Uithoorn heeft aanvullende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Op deze pagina vindt u een overzicht.

Regelingen van de gemeente

Uw gemeente heeft aanvullende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Zo kunt u gemeentelijke heffingen vaak gespreid betalen. Soms is kwijtschelding van gemeentebelasting mogelijk.

De gemeente heeft wellicht nog andere speciale voorzieningen, toeslagen en kortingsregelingen om u financieel te steunen. Bijvoorbeeld:

Op de website van uw gemeente staat misschien ook een overzicht van regelingen.

Wilt u weten of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding? Dit kunt u nagaan met Bereken uw recht.

Fondsen van de gemeente voor mensen met een kleine beurs

In de gemeente Uithoorn zijn twee fondsen voor mensen met een laag inkomen: het declaratiefonds jongeren en het declaratiefonds ouderen. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een bijdrage uit een van deze fondsen aanvragen. U kunt contact opnemen met het Sociaal Loket om een aanvraag te doen.

Daarnaast is er voor kinderen en jongeren het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Zo'n fonds kan voor kinderen uit arme gezinnen een bijdrage geven voor het lidmaatschap van een sportclub, muzieklessen, een toneelclub, en benodigdheden als sportkleding of een muziekinstrument. Voor deze fondsen moet u worden voorgedragen door een tussenpersoon. Bijvoorbeeld een leerkracht van school of een maatschappelijk werker.

Meedoen aan activiteiten

Inwoners met een laag inkomen kunnen de gemeente vragen om een financiële bijdrage voor sociale, culturele, sportieve of educatieve activiteiten.

Hiermee kunt u bijvoorbeeld lid worden van een vereniging, een cursus volgen, naar een voorstelling gaan of aan een activiteit meedoen. Het geld kan besteed worden om iets te leren, om mensen te ontmoeten of om te ontspannen.

Kinderen

Schoolgaande kinderen kunnen een bijdrage krijgen voor de kosten van bijvoorbeeld school, kleding, vervoer, fiets, vakantie of kinderactiviteiten. Het bedrag voor kinderen die naar de basisschool gaan is maximaal €125 per jaar.

Het bedrag voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan is maximaal €175 per jaar. Het ‘declaratiefonds maatschappelijke participatie jongeren’ kan worden aangevraagd door ouders/verzorgers uit de gemeente Uithoorn met een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm.

Volwassen

Voor volwassenen (18 jaar tot pensioen) is de jaarlijkse bijdrage maximaal €150 per persoon. De regeling heet ‘Declaratiefonds maatschappelijke participatie volwassenen’ en is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen: tot 110% van de bijstandsnorm*.

Ouderen

Voor ouderen (vanaf pensioengerechtigde leeftijd) is de jaarlijkse bijdrage maximaal €135 per persoon. Het ‘Declaratiefonds maatschappelijke participatie ouderen’ is bedoeld voor pensioengerechtigden in de gemeente Uithoorn met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm.

Contact

Voor meer informatie over de declaratiefondsen en het meedoen aan activiteiten kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket. Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.30 uur (0297) 513111. Balie spreekuur: woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur, vrije inloop.

 

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Deze fondsen geven een jaarlijkse bijdrage voor sport of cultuur voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Deze bijdrage kan worden gebruikt voor contributie/lesgeld voor sport, muziek en dans, sportkleding, maar ook bijvoorbeeld voor zwemles voor het A + B diploma. Voor sport bedraagt de bijdrage maximaal € 225,- voor cultuur € 450,-. Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds betalen het geld direct aan de (sport)vereniging en de sportwinkel. U hoeft het geld dus niet voor te schieten

Gezinnen met een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor een bijdrage. Samen met een tussenpersoon die betrokken is bij de opvoeding van uw kind vult u een aanvraag in. De tussenpersoon is bijvoorbeeld een leerkracht van school, een huisarts of een maatschappelijk werker en hij dient de aanvraag voor u in

Bijstand of toeslag

Als u extra kosten heeft die u niet zelf kunt betalen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

En misschien heeft u recht op woonkostentoeslag of individuele inkomenstoeslag. U kunt dit nagaan met Bereken uw recht.

Overige regelingen

Daarnaast heeft de gemeente de volgende andere regelingen om u financieel te steunen:

Hulp bij regelingen en formulieren

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van regelingen? Bijvoorbeeld moeite met het invullen van formulieren? Misschien kunnen mensen uit uw omgeving of vrijwilligers u helpen. Meer over hulp bij administratie en geldzaken.