Werk, geld en uitkering

Regelingen en fondsen in de gemeente Uithoorn

Voor huishoudens die moeten rondkomen met een inkomen op of rond het minimum zijn er financiële regelingen en fondsen. De gemeente Uithoorn heeft aanvullende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Op deze pagina vindt u een overzicht.

Regelingen van de gemeente

Uw gemeente heeft aanvullende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Zo kunt u gemeentelijke heffingen vaak gespreid betalen. Soms is kwijtschelding van gemeentebelasting mogelijk.

De gemeente heeft wellicht nog andere speciale voorzieningen, toeslagen en kortingsregelingen om u financieel te steunen. Bijvoorbeeld:

Op de website van uw gemeente staat misschien ook een overzicht van regelingen.

Wilt u weten of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding? Dit kunt u nagaan met Bereken uw recht.

Fondsen van de gemeente voor mensen met een kleine beurs

In de gemeente Uithoorn zijn twee fondsen voor mensen met een laag inkomen: het declaratiefonds jongeren en het declaratiefonds ouderen. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een bijdrage uit een van deze fondsen aanvragen. U kunt contact opnemen met het Sociaal Loket om een aanvraag te doen.

Daarnaast is er voor kinderen en jongeren het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Zo'n fonds kan voor kinderen uit arme gezinnen een bijdrage geven voor het lidmaatschap van een sportclub, muzieklessen, een toneelclub, en benodigdheden als sportkleding of een muziekinstrument. Voor deze fondsen moet u worden voorgedragen door een tussenpersoon. Bijvoorbeeld een leerkracht van school of een maatschappelijk werker.

Declaratiefonds jongeren

Declaratiefonds jongeren is voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar. Door dit fonds kunnen zij mee doen aan activiteiten die met school te maken hebben. Denk aan een vakantiekamp, schoolreisje, excursie of ouderbijdrage.

U komt in aanmerking als u een kind heeft dat basisonderwijs, voortgezet onderwijs of een beroepsopleiding volgt en u niet meer dan 110% van de bijstandsnorm verdient. Ook is uw vermogen niet meer dan twee keer uw bijstandsnorm en woont u langer dan een kalenderjaar in de gemeente.

Bedragen (2018):

  • Kind - basisschool: 311 euro per jaar per kind
  • Kind - voortgezet onderwijs: 366 euro per jaar per kind

Wilt u een bijdrage uit het fonds aanvragen, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket.

Declaratiefonds ouderen

Het declaratiefonds ouderen heeft als doel om ouderen deel te laten nemen aan sociale activiteiten.

U komt in aanmerking als u woont in de gemeente Uithoorn, ouder bent dan pensioengerechtigde leeftijd en een inkomen heeft tot maximaal 110% van de geldende bijstandsnorm. Er wordt geen rekening gehouden met het vermogen.

Bedragen (2018):

  • alleenstaand: 135 euro per jaar
  • echtpaar: 270 euro per jaar

Wilt u een bijdrage uit het fonds aanvragen, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket.

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Deze fondsen geven een jaarlijkse bijdrage voor sport of cultuur voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Deze bijdrage kan worden gebruikt voor contributie/lesgeld voor sport, muziek en dans, sportkleding, maar ook bijvoorbeeld voor zwemles voor het A + B diploma. Voor sport bedraagt de bijdrage maximaal € 225,- voor cultuur € 450,-. Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds betalen het geld direct aan de (sport)vereniging en de sportwinkel. U hoeft het geld dus niet voor te schieten

Gezinnen met een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor een bijdrage. Samen met een tussenpersoon die betrokken is bij de opvoeding van uw kind vult u een aanvraag in. De tussenpersoon is bijvoorbeeld een leerkracht van school, een huisarts of een maatschappelijk werker en hij dient de aanvraag voor u in

Bijstand of toeslag

Als u extra kosten heeft die u niet zelf kunt betalen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

En misschien heeft u recht op woonkostentoeslag of individuele inkomenstoeslag. U kunt dit nagaan met Bereken uw recht.

Overige regelingen

Daarnaast heeft de gemeente de volgende andere regelingen om u financieel te steunen:

Hulp bij regelingen en formulieren

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van regelingen? Bijvoorbeeld moeite met het invullen van formulieren? Misschien kunnen mensen uit uw omgeving of vrijwilligers u helpen. Meer over hulp bij administratie en geldzaken.