Voor huishoudens die moeten rondkomen met een inkomen op of rond het minimum zijn er financiële regelingen en fondsen. De gemeente Uithoorn heeft aanvullende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Op deze pagina vindt u een overzicht.

Regelingen van de gemeente

Uw gemeente heeft aanvullende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Zo kunt u gemeentelijke heffingen vaak gespreid betalen. Soms is kwijtschelding van gemeentebelasting mogelijk.

De gemeente heeft wellicht nog andere speciale voorzieningen, toeslagen en kortingsregelingen om u financieel te steunen. Bijvoorbeeld:

Op de website van de gemeente staat ook een overzicht van minimaregelingen.

Meedoen aan activiteiten

Inwoners met een laag inkomen kunnen de gemeente vragen om een financiële bijdrage voor sociale, culturele, sportieve of educatieve activiteiten.

Hiermee kunt u bijvoorbeeld lid worden van een vereniging, een cursus volgen, naar een voorstelling gaan of aan een activiteit meedoen. Het geld kan besteed worden om iets te leren, om mensen te ontmoeten of om te ontspannen.

Kinderen

Schoolgaande kinderen kunnen een bijdrage krijgen voor de kosten van bijvoorbeeld school, kleding, vervoer, fiets, vakantie of kinderactiviteiten. Het bedrag voor kinderen die naar de basisschool gaan is maximaal €129 per jaar.

Het bedrag voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan is maximaal €180 per jaar. Het ‘declaratiefonds maatschappelijke participatie jongeren’ kan worden aangevraagd door ouders/verzorgers uit de gemeente Uithoorn met een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm.

Volwassen

Voor volwassenen (18 jaar tot pensioen) is de jaarlijkse bijdrage maximaal €154 per persoon. De regeling heet ‘Declaratiefonds maatschappelijke participatie volwassenen’ en is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen: tot 110% van de bijstandsnorm*.

Ouderen

Voor ouderen (vanaf pensioengerechtigde leeftijd) is de jaarlijkse bijdrage maximaal €139 per persoon. Het ‘Declaratiefonds maatschappelijke participatie ouderen’ is bedoeld voor pensioengerechtigden in de gemeente Uithoorn met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm.

Aanvragen en meer informatie

Een bijdrage uit een van deze declaratiefondsen kunt u aanvragen via een digitaal formulier op de website van de gemeente Uithoorn. Voor meer informatie over de declaratiefondsen en het meedoen aan activiteiten kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket.

Bijstand of toeslag

Als u extra kosten heeft die u niet zelf kunt betalen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

En misschien heeft u recht op woonkostentoeslag of individuele inkomenstoeslag.

Overige regelingen

Daarnaast heeft de gemeente de volgende andere regelingen om u financieel te steunen:

SUNU noodhulpbureau

Heeft u geldproblemen en kunt u geen gebruik maken van een bestaande minimaregeling? Dan kunt u misschien een geldbedrag krijgen van het noodhulpbureau van Stichting Urgente Noden Uithoorn (SUNU). U kunt niet zelf een aanvraag doen bij dit noodfonds. Dit moet een hulpverlener voor u doen.

Hulp bij regelingen en formulieren

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van regelingen? Bijvoorbeeld moeite met het invullen van formulieren? Misschien kunnen mensen uit uw omgeving of vrijwilligers u helpen. Meer over hulp bij administratie en geldzaken.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod