Werk, geld en uitkering

Kinderopvang tijdens re-integratie

Volgt u een re-integratietraject? Heeft u daarom opvang nodig voor uw kinderen? De Belastingdienst betaalt een groot deel van de kosten van kinderopvang. Dat heet kinderopvangtoeslag. Op www.toeslagen.nl kunt u berekenen hoeveel de Belastingdienst meebetaalt.

Wat betaalt u zelf?

Gedurende het traject kan de gemeente de rest van de kosten betalen. Als u weer aan het werk gaat dan dient u de kosten zelf te betalen.

Kinderopvangplaats

U regelt zelf een plekje voor uw kind bij een geregistreerde kinderopvangorganisatie. Heeft u hulp nodig? Dan kan het Sociaal Loket u helpen bij het vinden van een opvangplaats. De gemeente heeft afspraken gemaakt met Solidoe kinderopvang. Zij kunnen u eventueel ook ondersteunen bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Wijzigingen in uw situatie

Als uw situatie wijzigt, dan kan dit gevolgen hebben voor uw kinderopvangtoeslag. Geef wijzigingen in uw situatie dan ook zo snel mogelijk door aan de gemeente en de Belastingdienst.

Zie ook