Werk, geld en uitkering

Re-integratie via de gemeente

Mensen met een uitkering van het Sociaal Loket die veel moeite hebben om een betaalde baan te vinden, kunnen begeleiding krijgen van het Sociaal Loket. Dit heet hulp bij re-integratie, of hulp bij participatie (= deelnemen aan de maatschappij).

Begeleiding op maat

Meldt u zich bij het Sociaal Loket voor begeleiding bij het vinden van werk, dan gaat een medewerker van het Sociaal Loket met u in gesprek. Samen met hem of haar bespreekt u uw situatie. Het gesprek gaat onder meer over wat uw mogelijkheden zijn en over wat u zelf al heeft gedaan om betaald werk te vinden. Samen bekijken jullie wat de beste oplossing voor u is.

Hoe de begeleiding van het Sociaal Loket eruitziet, kan hierdoor voor iedereen verschillend zijn.
Het Sociaal Loket bepaalt welke re-integratievoorzieningen zij aanbiedt, en bekijkt welke daarvan het meest geschikt zijn voor u. U kunt coachinggesprekken krijgen, een participatieplaats, een gesubsidieerde baan, begeleiding bij het starten van een eigen bedrijf, enzovoort. Ook kan het Sociaal Loket u aanmelden bij een extern re-integratiebedrijf of een accountmanager van de gemeente voor een traject richting werk.

Jonger dan 27?

Bent u jonger dan 27 jaar en is er na een zoekperiode niet meteen werk voor u? Dan kan het Sociaal Loket u aanmelden bij een jongerencoach. De jongerencoach heeft veel kennis en ervaring met jongeren en heeft een breed netwerk.

Doel

Het einddoel is een 'gewone', betaalde baan of een studie waarvoor recht bestaat op studiefinanciering, maar het kan ook een tijdelijke, door het Sociaal Loket gesubsidieerde baan zijn.

Regels

U bent verplicht mee te werken aan uw re-integratie. Doet u dit niet, dan kan het Sociaal Loket tijdelijk uw uitkering verlagen.

Zie ook