Werk, geld en uitkering

Re-integratie via de gemeente

Mensen met een uitkering van het Sociaal Loket die veel moeite hebben om een betaalde baan te vinden, kunnen hulp krijgen van het Sociaal Loket. Dit heet hulp bij re-integratie, of hulp bij participatie (= deelnemen aan de maatschappij).

Verschillende activiteiten

Hoe de hulp van het Sociaal Loket eruit ziet, kan voor iedereen verschillend zijn.
Het Sociaal Loket bepaalt welke re-integratievoorzieningen zij aanbiedt, en bekijkt welke daarvan het meest geschikt zijn voor u. U kunt coachinggesprekken krijgen, een opleiding of cursus, een participatieplaats, een gesubsidieerde baan, begeleiding bij het starten van een eigen bedrijf, enzovoort. Ook kan het Sociaal Loket u aanmelden bij een extern re-integratiebedrijf voor een traject richting werk.

Jonger dan 27?

Bent u jonger dan 27 jaar en is er na een zoekperiode niet meteen werk voor u? Of kunt u niet meteen beginnen aan een opleiding waarmee u recht heeft op studiefinanciering? Dan krijgt u een plan van aanpak. Hierin staat hoe u uw kansen op betaald werk kunt vergroten, bijvoorbeeld met een cursus of een werkleerstage. En er staat wat het Sociaal Loket van u verwacht. Ook kan het Sociaal Loket u aanmelden bij een jongerencoach. De jongerencoach heeft veel kennis en ervaring met jongeren en beschikt over een breed netwerk.

Doel

Het einddoel is een 'gewone', betaalde baan of een studie waarvoor recht bestaat op studiefinanciering, maar het kan ook een tijdelijke, door het Sociaal Loket gesubsidieerde baan zijn.

Regels

U bent verplicht mee te werken aan uw re-integratie. Doet u dit niet, dan kan het Sociaal Loket tijdelijk uw uitkering verlagen.

Hulp van een accountmanager

Heeft u geen werk en klopt u aan bij het Sociaal Loket voor hulp bij het zoeken van een baan? Dan kan het zijn dat het Sociaal Loket u koppelt aan een accountmanager. De accountmanagers van de gemeente kennen de arbeidsmarkt in Uithoorn goed en hebben contacten met werkgevers. Ze bemiddelen tussen werkgevers en mensen die een baan zoeken. U kunt contact opnemen met het Sociaal Loket voor informatie.

Zie ook