Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk, uitkering en onkosten

Als u een uitkering heeft, mag u een vaste (forfaitaire) onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk tot een bepaald bedrag houden, zonder dat u hoeft aan te tonen welke kosten u heeft gemaakt.

Wat zijn de bedragen precies?

U mag per maand een bedrag van maximaal € 170 houden, tot maximaal € 1700 per jaar. Dit bedrag wordt niet ingehouden op uw uitkering. Dit geldt bij alle soorten uitkeringen van UWV en van het Sociaal Loket.

Hoger bedrag

Krijgt u meer geld dan de hierboven genoemde bedragen? Dan moet u met bonnen, kaartjes enzovoort bewijzen dat u ook echt meer onkosten gemaakt heeft. Kunt u dat niet? Dan kan UWV of het Sociaal Loket het geld dat u meer krijgt van uw uitkering aftrekken.

Jonger dan 27 jaar

Een voorwaarde voor de vrijlating van deze vaste onkostenvergoeding bij de bijstand (Participatiewet) is dat u 27 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan 27 jaar en maakt u kosten, bijvoorbeeld reiskosten? het Sociaal Loket kan een vergoeding hiervoor alleen vrijlaten als u kunt aantonen dat u die kosten echt gemaakt heeft. Kunt u dat niet? Dan wordt de vergoeding helemaal ingehouden op uw uitkering. 

Meer informatie bij Steunpunt Vrijwilligerswerk

Heeft u vragen over de regels rondom vrijwilligerswerk dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Via vrijwilligerswerk@stdb.nl of telefonisch via 0297 230280. Het Steunpunt is bereikbaar van maandag tot en met donderdag.

Op de website van het Steunpunt Vrijwilligerswerk kunt u ook meer informatie vinden over rechten en plichten bij vrijwilligerswerk en over de regels rondom onkostenvergoedingen.

Het Steunpunt Vrijwilligers is onderdeel van Uithoorn voor Elkaar. Verschillende organisaties op het gebied van welzijn in Uithoorn werken hier samen om u zo snel mogelijk op weg te helpen met uw vragen en ideeën. Heeft u een vraag over vrijwilligerswerk of wilt u iets organiseren? Loop eens binnen op het wekelijkse spreekuur of neem contact op per telefoon of e-mail.