Werk, geld en uitkering

Werken met loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie is geld van de gemeente voor uw werkgever. Kunt u door een beperking minder goed werken? En bent u en daardoor minder productief dan iemand zonder arbeidsbeperking (zie banenafspraak en doelgroepregister )? Dan kan uw werkgever misschien loonkostensubsidie voor u krijgen. De gemeente betaalt uw werkgever dan een deel van uw loon. Loonkostensubsidie is mogelijk als u bij een 'gewone' werkgever werkt, maar ook als u een beschutte werkplek heeft.

Hoe werkt loonkostensubsidie?

Uw werkgever bekijkt op uw werkplek wat u in een uur of dag kunt doen en wat u daarmee zou kunnen verdienen. Dit is uw loonwaarde. Misschien gaat u eerst een paar maanden op proef werken. Uw werkgever stelt pas na die maanden uw loonwaarde vast. Deze proefperiode mag maximaal 6 maanden duren.

Loon en subsidie

U krijgt voor het werk vanaf de start een volledig uurloon betaald. Dit is het minimumloon of het cao-loon. Voor het verschil tussen uw loonwaarde en het loon dat u betaald krijgt, ontvangt uw werkgever loonkostensubsidie. De gemeente vergoedt dus een deel van uw loon. Werkt u eerst op proef? Dan krijgt uw werkgever voor de proefperiode een loonkostensubsidie voor 50% van het minimumloon. Zodra uw loonwaarde bekend is, wordt de subsidie aangepast aan uw loonwaarde.

Opnieuw vaststellen

Uw loonwaarde hoort bij het werk dat u doet en wordt alleen als dat nodig is opnieuw gemeten. Als u ander werk gaat doen, moet uw loonwaarde opnieuw worden vastgesteld voor die baan. Uw werkgever kan de loonkostensubsidie voor u krijgen zo lang als nodig is.

Tijdelijke loonkostensubsidie

Heeft u een lichte arbeidsbeperking en is het daardoor nét wat moeilijker om werk te vinden? Dan kan uw werkgever u in dienst nemen via een tijdelijke loonkostensubsidie van de gemeente Uithoorn. Dit is een lagere, korter durende subsidie dan de gewone loonkostensubsidie. Het geld is bedoeld voor eventuele scholing en werkplekaanpassingen die u nodig heeft om het werk goed te kunnen doen.

Deze tijdelijke loonkostensubsidie duurt een half jaar en kan daarna met maximaal een half jaar verlengd worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Sociaal Loket.